0,8300 zł
-12,63% -0,1200 zł
IDM S.A. (IDM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IDMSA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 129 133 181 184
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -946 -364 -128 -1 266
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 633 -1 231 -1 004 11 601
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 633 -1 231 -1 004 11 600
Amortyzacja (tys.) 0 10 8 7
EBITDA (tys.) -946 -354 -120 -1 259
Aktywa (tys.) 8 198 8 060 8 135 6 715
Kapitał własny (tys.)* -67 440 -68 671 -69 675 -3 865
Liczba akcji (tys. szt.) 3 306,389 3 306,389 3 306,389 3 306,389
Zysk na akcję (zł) -0,494 -0,372 -0,304 3,508
Wartość księgowa na akcję (zł) -20,397 -20,769 -21,073 -1,169
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej