0,3900 zł
4,84% 0,0180 zł
Optigis SA (OPI)

Informacje o spółce - OPTIGIS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa pracuje nad modyfikacją produktów z zakresu map cyfrowych, geomarketingu i geolokalizacji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Złota 59
Kod: 00-120
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6384186
Fax:
Internet: www.optigis.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Optigis SA
Prezes: Cegliński Jerzy
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 66 458 256
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • 47 (2022r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 5222467014
KRS: 0000293705
EKD: 62,01
Ticker GPW: OPI
ISIN: PLIMAGS00013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 918 719,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 66 458 256 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 748 160
Liczba głosów na WZA: 66 458 256 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,87%
Kapitał akcyjny: 6 645 825,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53 748 160
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Kapitałowa Magna Polonia 42 593 119 (64,09%) 42 593 119 (64,09%) 2021-07-14 -
Skarb Państwa poprzez Naczelników I i II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego 11 155 041 (16,78%) 11 155 041 (16,78%) 2017-10-24 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, JSW, PCE, PHN, ARP_C, ENA, PGE, PKN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 385 000
192 500,00
0,50 0,50 10 309 119
5 154 559,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2013-07-03
seria K - subskrypcja prywatna 500 000
100 000,00
0,10 0,20 66 458 256
6 645 825,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-11
seria J - subskrypcja prywatna 50 202 137
0,10 61 458 256
6 145 825,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-26
otwarcie postępowania sanacyjnego

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-25
seria E - subskrypcja prywatna 782 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 164 500
0,50 11 256 119
5 628 059,50
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria E 782 000
0,50 11 091 119
5 545 559,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-11-05 5 500 000
2 750 000,00
0,50 0,50 5 500 000
2 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2007-11-30
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-11-05 2 244 000
1 122 000,00
0,50 0,50 7 744 000
3 872 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2011-11-30
seria C - subskrypcja prywatna 2008-04-21 76 000
38 000,00
0,50 0,50 7 820 000
3 910 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2008-06-03
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-01-25 550 000
275 000,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - Venalton Consulting Ltd., Tosenco Trading Ltd. 2012-10-30 1 203 584
7 390 005,76
0,50 6,14 9 023 584
4 511 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2013-01-15
seria G - Codumen Ltd., Mariusz Stasiak, Krzysztof Borys 2012-12-20 396 875
2 540 000,00
0,50 6,40 9 420 459
4 710 229,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2013-03-01
seria H - subskrypcja prywatna 2013-03-12 503 660
3 575 986,00
0,50 7,10 9 924 119
4 962 059,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-08-05
2013-06-11
renominacja akcji 2016-03-10
0,10 11 256 119
1 125 611,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-12
seria I - prawo poboru 1:8 2016-03-10 90 048 952
9 004 895,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Imagis SA na Optigis SA 2020-08-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-06-06 Prawo poboru 1:8

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cegliński Jerzy Prezes Zarządu 2015-04-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janisiewicz Mirosław Przewodniczący RN 2014-10-02 MAGNA - Prezes Zarządu
Słomska Edyta Sekretarz RN 2014-10-02 -
Ziemiński Andrzej Członek RN 2014-10-02 CALL2 - Członek RN
GWARANT - Członek RN
Słomski Rafał Członek RN 2018-06-29 -
Szostak Krystian Członek RN 2022-06-14 MAGNA - Członek RN