0,3900 zł
4,84% 0,0180 zł
Optigis SA (OPI)

Wyniki finansowe - OPTIGIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 783 1 436 1 206 1 895
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 169 -126 -339 233
Zysk (strata) brutto (tys.) 57 -165 -406 159
Zysk (strata) netto (tys.)* 548 -165 -341 175
Amortyzacja (tys.) 121 148 164 167
EBITDA (tys.) 290 22 -175 400
Aktywa (tys.) 10 442 10 220 9 731 10 208
Kapitał własny (tys.)* 5 576 5 412 5 071 5 246
Liczba akcji (tys. szt.) 66 458,256 66 458,256 66 458,256 66 458,256
Zysk na akcję (zł) 0,008 -0,002 -0,005 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,084 0,081 0,076 0,079
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej