1,6800 zł
1,82% 0,0300 zł
Immersion Games SA (IMG)

Wyniki finansowe - IMMGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 634 874 438 328
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 61 289 -88 -2 535
Zysk (strata) brutto (tys.) 52 271 -67 -2 562
Zysk (strata) netto (tys.)* 52 271 -67 -2 599
Amortyzacja (tys.) 1 1 1 1
EBITDA (tys.) 62 290 -87 -2 534
Aktywa (tys.) 4 664 4 837 4 765 3 140
Kapitał własny (tys.)* 4 025 4 296 4 229 1 630
Liczba akcji (tys. szt.) 3 205,000 3 205,000 3 205,000 3 205,000
Zysk na akcję (zł) 0,016 0,085 -0,021 -0,811
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,256 1,340 1,319 0,508
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej