5,4500 zł
-1,27% -0,0700 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - INC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 684 1 982 1 001 1 233
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 16 081 -11 438 9 408 -3 044
Zysk (strata) brutto (tys.) 16 045 -10 168 9 398 -3 078
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 331 -7 877 5 415 -3 034
Amortyzacja (tys.) 310 -345 118 138
EBITDA (tys.) 16 391 -11 783 9 526 -2 906
Aktywa (tys.) 55 504 41 814 51 162 46 575
Kapitał własny (tys.)* 35 568 26 964 32 371 27 962
Liczba akcji (tys. szt.) 602,155 602,155 602,155 602,155
Zysk na akcję (zł) 15,496 -13,081 8,993 -5,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 59,068 44,779 53,759 46,437
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej