1,7200 zł
-0,35% -0,0060 zł
INC S.A. (INC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - INC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa kapitałowa posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i specjalizuje się w usługach dla innowacyjnych podmiotów. W skład Grupy wchodzą m.in. spółka matka pełniąca fukccję Autoryzowanego Doradcy, biuro maklerskie, fundusz typu pre-ipo, polska agencja ratingowa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Arcybiskupa Baraniaka 6
Kod: 61-131
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 61 8518677
Fax:
Internet: www.incsa.pl
Email: biuro@incsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
INWESTCNN 5 000 000 62,50%
ARTEFE 12 000 001 11,85%
EPICTURES 125 083 5,10%
DXD 1 844 297 30,67%
REMEDIS 25 268 436 39,91%
CARPATHIA 1 120 343 26,65%
ARI 7 404 187 30,52%
CODEADDIC 483 334 6,14%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: INC SA
Prezes: Śliwiński Paweł
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 12 043 099
Zatrudnienie:
  • 14 (2021r.) - spółka
  • 32 (2021r.) - grupa
Audytor: Morison Finansista Audit sp. z o.o.
NIP: 7781024498
KRS: 0000028098
EKD: 70,22
Ticker GPW: INC
ISIN: PLINCLT00015

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 714 130,28 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 12 043 099 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 937 999
Liczba głosów na WZA: 13 543 099 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24,39%
Kapitał akcyjny: 1 204 309,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 437 999
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 75,61%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Śliwiński Paweł 2 937 999 (24,39%) 4 437 999 (32,76%) 2020-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria AA 2 500
2 500 000,00
1 000,00 1 000,00 2 500
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 500 000
520 000,00
0,50 1,04 33 372 396
16 686 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-10-05
renumeracja akcji seria AA na serie A1 i A2 2006-02-13
2 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:1000 2006-02-13
1,00 2 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2006-04-13 1 000 000
3 750 000,00
1,00 3,75 3 500 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-14
2006-07-25
2006-08-09
seria C - prawo poboru 1:1 2006-11-16 3 500 000
3 500 000,00
1,00 1,00 7 000 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-06
2007-03-22
seria D - subskrypcja prywatna Cezary Nowosad, Edmund Kozak, Monika Mężyńska 2007-04-04 350 000
350 000,00
1,00 1,00 7 350 000
7 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-07-19
seria E - subskrypcja prywatna 2007-05-22 199 999
1,00 7 549 999
7 549 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-14
2007-07-19
split 1:2 2008-01-15
0,50 15 099 998
7 549 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-30
2008-02-22
seria F - prawo poboru 1:1 2008-01-15 15 099 998
8 304 998,90
0,50 0,55 30 199 996
15 099 998,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-04
2008-11-13
seria G - zamienna: akcjonariusze Inwest Connect SA parytet: 1 akcja Inwest Consulting SA za 1 akcję Inwest Connect SA 2009-01-28 2 672 400
0,50 32 872 396
16 436 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-14
2009-09-23
2009-10-14
zmiana firmy z Inwest Consulting SA na INVESTcon GROUP SA 2009-06-18

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii I 2010-05-19 3 000 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z INVESTcon Group SA na INC SA 2014-01-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-24
scalenie akcji 4:1 2014-05-08
2,00 8 343 099
16 686 198,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-06
2014-09-19
renumeracja akcji serie A2, B, C, D, E na serię B1 2014-05-08
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-06
seria E - subskrypcja prywatna akcje imienne 2019-11-21 1 200 000
0,10 12 043 099
1 204 309,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
seria D - subskrypcja prywatna akcje imienne 2019-11-21 1 200 000
0,10 10 843 099
1 084 309,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
seria C - subsrypcja prywatna akcje imienne 2019-11-21 1 300 000
0,10 9 643 099
964 309,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-29
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej 2019-11-21
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja otwarta 2022-04-26 1 200 000
3 000 000,00
0,10 2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2021-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-09-30 Split 4:1
2008-04-10 Prawo poboru 1:1
2008-02-21 Split 1:2
2006-12-08 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Śliwiński Paweł Prezes Zarządu 2008-01-15 CARPATHI - Prezes Zarządu
Huczek Sebastian Wiceprezes Zarządu 2016-05-10 CARPATHI - Wiceprezes Zarządu
Iwaniuk Wojciech Członek Zarządu 2019-11-15 CARPATHI - Członek Zarządu
SWALLET - Członek RN
GAMIVO - Członek RN
TRUEGS - Członek RN
P2CHILL - Członek RN
ROAD - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gałganek Andrzej Przewodniczący RN 2016-05-10 -
Persona-Śliwińska Aleksandra Członek RN 2006-02-13 -
Sadłocha Mariusz Członek RN 2014-05-08 -
Puślecki Łukasz Członek RN 2019-01-17 CARPATHI - Członek RN
Kozicki Edward Członek RN 2019-01-17 CARPATHI - Członek RN
Wcześniak Mateusz Członek RN 2019-11-21 MOVIEGAM - Prezes Zarządu
LMGAMES - Członek RN
POLYSLAS - Członek RN
Sukacz Dawid Członek RN 2022-04-26 DIGITREE - Przewodniczący RN
IMMGAMES - Członek RN
INNOGEN - Członek RN
MWTRADE - Członek RN