32,9000 zł
2,81% 0,9000 zł
Instal Kraków SA (INK)

Informacje o spółce - INSTALKRK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadczy usługi budowlano-montażowe w zakresie instalacji przemysłowych i budowlanych, produkcji elementów instalacji i konstrukcji stalowych oraz projektowania, produkcji i montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji. Rozwija także działalność deweloperską.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Konstantego Brandla 1
Kod: 30-732
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6532347
Fax: +48 12 6532197
Internet: www.instalkrakow.pl
Email: sekretariat@instalkrakow.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Instal Kraków SA
Prezes: Juszczyk Piotr
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 7 285 500
Zatrudnienie:
  • 458 (2019r.) - spółka
  • 900 (2019r.) - grupa
Audytor: Polinvest-Audit sp. z o.o.
NIP: 6790085487
KRS: 0000042496
EKD: 41,20
Ticker GPW: INK
ISIN: PLINSTK00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 239 692 950 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 285 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 664 853
Liczba głosów na WZA: 11 666 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,28%
Kapitał akcyjny: 7 285 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 395 853
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,72%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Juroszek Investments sp. z o.o. 1 206 116 (16,55%) 1 206 116 (10,33%) 2021-12-16 -
Esaliens TFI SA portfele 1 163 677 (15,97%) 1 163 677 (9,97%) 2019-09-18 ZRW, RMK, ALL, 11B,
Juszczyk Piotr 694 049 (9,52%) 3 425 049 (29,35%) 2018-11-19 -
Eggink Raimondo bezpośrednio, w porozumieniu z małżeństwem Grzegorek, Karwan, Kosińskich, Kowalczuków, Tomaszem Kucharczykiem, rodzina Manzelov, Iwoną Religa, Valkana Vitekovai Dukat Inwestycje sp. z o.o. i Sungai PE Holdings Ltd. 601 011 (8,24%) 601 011 (5,15%) 2018-12-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1998-03-11 2 241 900
1,00 2 241 900
2 241 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-02-19
1998-07-31
seria A - zarząd 1998-03-11 160 300
240 450,00
1,00 1,50 2 402 200
2 402 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-02-19
1998-07-31
seria B - z kapitału zapasowego 1998-09-19 1 201 100
1 201 100,00
1,00 1,00 3 603 300
3 603 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-02-19
1998-12-03
1999-04-28
seria C - prawo poboru 3:10, współpracownicy 1998-09-19 1 201 100
1 201 100,00
1,00 1,00 4 804 400
4 804 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-02-19
1998-12-03
1999-04-28
seria D - XI NFI SA 1998-09-19 2 500 000
12 500 000,00
1,00 5,00 7 304 400
7 304 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-02-19
1998-12-03
1999-04-28
umorzenie akcji 2001-06-02 -18 900
1,00 7 285 500
7 285 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-11-02
2001-09-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2022-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2019-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2019-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2017-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2017-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2010-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2008-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2008-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2007-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2006-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2006-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2005-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2005-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2001-11-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2001-11-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2001-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2001-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2000-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-08-31 Asymilacja akcji seria A
2000-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1999-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Juszczyk Piotr Prezes Zarządu 1992-01-01 -
Rajtar Rafał Członek Zarządu 2006-06-23 -
Kozioł Małgorzata Członek Zarządu 2018-05-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Andrzejewski Mariusz Przewodniczący RN 2020-08-22 PKO - Członek RN
Motyka Jacek Wiceprzewodniczący RN 2020-08-22 -
Pilch Grzegorz Sekretarz RN 2020-08-22 NOVAVISG - Sekretarz RN
MEDIUS - Członek RN
Heydel Wojciech Członek RN 2019-06-22 RUCH - Prezes Zarządu
OTLOGIS - Członek RN
Kubicki Seweryn Członek RN 2020-08-22 FERRO - Członek RN
LIBET - Członek RN