0,2280 zł
6,54% 0,0140 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Informacje o spółce - CFI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem działalności grupy są. szeroko pojęte sfery: hotelarska, budownictwa i mieszkalnictwa, ochrony zdrowia i rekreacji, handlu chemikaliami oraz odzieżą.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Teatralna 10-12
Kod: 50-055
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3488010
Fax: +48 71 3438987
Internet: cfiholding.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CFI Holding SA
Prezes: Kawczyńska, Teresa Janina
Sektor: hotele i restauracje
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 2 750 874 900
Zatrudnienie:
  • 27 (2022r.) - spółka
  • 367 (2022r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8981051431
KRS: 0000292030
EKD: 4120Z
Ticker GPW: CFI
ISIN: PLINTKS00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 627 199 477,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 2 750 874 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 514 288 615
Liczba głosów na WZA: 2 750 874 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,38%
Kapitał akcyjny: 852 771 219,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 514 288 615
Cena nominalna akcji: 0,31 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,38%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,62%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polaris sp. z o.o. 681 129 065 (24,76%) 681 129 065 (24,76%) 2019-12-17 -
Market Vektor Property 483 871 000 (17,58%) 483 871 000 (17,58%) 2018-08-02 -
Granada Investmets SA 378 716 350 (13,76%) 378 716 350 (13,76%) 2018-08-02 -
Varso Investments SA 357 911 280 (13,01%) 357 911 280 (13,01%) 2018-08-02 -
Waldorf Group sp. z o.o. 354 596 370 (12,89%) 354 596 370 (12,89%) 2018-08-02 -
Black Rock, Primorsko 258 064 550 (9,38%) 258 064 550 (9,38%) 2018-08-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 1 013 650 000
10 136 500,00
0,01 0,01 2 632 633 742
26 326 337,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-18
seria H - subskrypcja prywatna 744 062 268
0,01 1 618 983 742
16 189 837,42
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
seria G - subskrypcja prywatna 67 757 225
0,01 874 921 474
8 749 214,74
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
seria F - subskrypcja prywatna 244 664 249
0,01 807 164 249
8 071 642,49
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-06
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-27 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00 1 200 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-31
split 1:4 2007-11-06
0,25 4 800 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2007-11-06 3 200 000
0,25 8 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-06 12 000 000
0,25 20 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-26

2010-03-26
seria D - subskrypcja publiczna 2007-12-17 2 500 000
5 500 000,00
0,25 2,20 22 500 000
5 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-18
2010-03-05
2010-03-26
split 1:25 2013-01-16
0,01 562 500 000
5 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-01
2013-02-25
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-01-16 1 125 000 000
11 250 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2013-06-24 15 900 000
159 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2013-06-24 252 000 000
2 520 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Naruwe Ltd., Phimage Ltd. 2013-06-24 36 249 998
362 499,98
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - Naruwe Ltd. 2014-02-19 15 900 000
159 000,00
0,01 0,01 2 684 783 740
26 847 837,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - Naruwe Ltd. 2014-02-19 252 000 000
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - Naruwe Ltd. 2014-02-19 36 249 998
362 499,98
0,01 0,01 2 668 883 740
26 688 837,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - Restata Investments Ltd. za warranty subskrypcyjne serii B 2014-06-18 816 260
0,01 2 685 600 000
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-29
scalenie akcji 2000:1 2014-06-18
20,00 1 342 800
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-10
renumeracja akcji: seria A i B 2014-06-18
20,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-10
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-18 12 500
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Intakus SA na CFI Holding SA 2015-01-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-27
split 1:40 2016-06-29
0,50 53 712 000
26 856 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-09
2016-08-26
seria C - subskrypcja prywatna 2017-04-28 2 752 200
0,50 56 464 200
28 232 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-08
seria D - subskrypcja prywatna 2017-04-28 60 000 800
30 000 400,00
0,50 0,50 116 465 000
58 232 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-20
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2017-04-28 106 000 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - konwalidacja kapitału 2017-12-18 3 000 000 000
930 000 000,00
0,31 0,31 2 750 874 900
852 771 219,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-02
scalenie akcji 4:1 uchwała uchylona 2019-06-30
1,24
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-08-26 Split 1:40
2014-10-24 Split 2000:1
2013-02-25 Split 1:25

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kawczyńska, Teresa Janina Prezes Zarządu 2023-10-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grabowski Piotr Członek RN 2023-10-06 EFEKT - Członek RN
STARHED - Członek RN
Kłosiński Jacek Członek RN 2023-10-06 STARHED - Członek RN
EFEKT - Członek RN
Feder-Kawczyńska, Joanna Członek RN 2023-10-06 STARHED - Członek RN
Sobala Marta Członek RN 2023-10-06 STARHED - Członek RN
Rożniata Zbigniew Członek RN 2023-10-06 -