pb.pl
0,2700 zł
-5,92% -0,0170 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Wyniki finansowe - CFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 081 32 493 38 641 56 221
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 24 699 7 247 27 637 18 955
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 246 9 312 18 975 1 671
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 291 7 599 15 050 930
Amortyzacja (tys. zł) 244 1 146 1 424 1 945
EBITDA (tys. zł) 24 943 8 393 29 061 20 900
Aktywa (tys. zł) 1 500 465 1 511 851 1 562 544 1 654 253
Kapitał własny (tys. zł)* 1 066 127 1 073 726 1 088 200 1 089 532
Liczba akcji (tys. szt.) 2 750 874,900 2 750 874,900 2 750 874,900 2 750 874,900
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,003 0,005 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,388 0,390 0,396 0,396
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej