0,2280 zł
6,54% 0,0140 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Wyniki finansowe - CFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 59 662 54 406 65 469 77 424
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -12 365 10 052 19 358 24 149
Zysk (strata) brutto (tys.) -12 333 16 373 13 630 13 911
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 173 14 532 11 124 8 771
Amortyzacja (tys.) 3 865 1 114 2 941 942
EBITDA (tys.) -8 500 11 166 22 299 25 091
Aktywa (tys.) 1 582 621 1 594 300 1 573 180 1 583 825
Kapitał własny (tys.)* 802 448 816 980 828 101 836 872
Liczba akcji (tys. szt.) 2 750 874,900 2 750 874,900 2 750 874,900 2 750 874,900
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,005 0,004 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,292 0,297 0,301 0,304
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej