0,2850 zł
-5,00% -0,0150 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Wyniki finansowe - CFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 30 338 26 768 32 856 48 452
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -14 954 2 261 -98 334 11 766
Zysk (strata) brutto (tys.) -68 294 389 -113 316 -135
Zysk (strata) netto (tys.)* -66 755 -1 929 -115 064 -2 699
Amortyzacja (tys.) 8 741 1 124 2 117 1 044
EBITDA (tys.) -6 213 3 385 -96 217 12 810
Aktywa (tys.) 1 758 000 1 780 410 1 659 225 1 656 752
Kapitał własny (tys.)* 1 053 345 1 052 620 936 353 933 654
Liczba akcji (tys. szt.) 2 750 874,900 2 750 874,900 2 750 874,900 2 750 874,900
Zysk na akcję (zł) -0,024 -0,001 -0,042 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,383 0,383 0,340 0,339
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej