pb.pl
3,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
IMS SA (IMS)

Wyniki finansowe - IMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 488 8 935 10 837 7 172
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 770 1 464 995 110
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 688 1 377 616 -16
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 482 1 228 456 -45
Amortyzacja (tys. zł) 1 522 1 475 1 435 1 636
EBITDA (tys. zł) 2 292 2 939 2 430 1 746
Aktywa (tys. zł) 48 542 44 852 45 952 44 445
Kapitał własny (tys. zł)* 19 934 19 508 19 963 20 538
Liczba akcji (tys. szt.) 31 424,086 31 424,086 31 424,086 31 424,086
Zysk na akcję (zł) 0,015 0,039 0,015 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,634 0,621 0,635 0,654
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej