pb.pl
3,9600 zł
-3,41% -0,1400 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 403 33 766 46 906 49 045
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 277 441 6 738 1 902
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 201 -957 6 006 40
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 288 -846 4 484 -145
Amortyzacja (tys. zł) 1 230 1 206 1 230 1 224
EBITDA (tys. zł) 1 507 1 647 7 968 3 126
Aktywa (tys. zł) 266 555 277 618 271 200 241 831
Kapitał własny (tys. zł)* 75 408 74 581 79 136 78 908
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) 0,010 -0,028 0,150 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,519 2,491 2,643 2,636
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej