4,3200 zł
-5,68% -0,2600 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 696 66 038 86 213 64 752
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 222 7 071 23 016 5 339
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 829 6 695 25 335 3 892
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 905 5 300 19 717 3 090
Amortyzacja (tys. zł) 1 446 1 234 1 408 1 525
EBITDA (tys. zł) 7 668 8 305 24 424 6 864
Aktywa (tys. zł) 282 340 402 218 589 073 630 223
Kapitał własny (tys. zł)* 83 918 89 135 108 992 112 144
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) 0,164 0,177 0,659 0,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,803 2,977 3,641 3,746
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej