3,6600 zł
-1,88% -0,0700 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Wyniki finansowe - IPOPEMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 74 477 70 167 78 942 76 151
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 952 1 684 5 196 2 892
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 601 2 555 6 878 4 139
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 716 1 898 5 230 3 093
Amortyzacja (tys.) 1 395 1 424 1 328 1 298
EBITDA (tys.) 5 347 3 108 6 524 4 190
Aktywa (tys.) 379 699 462 347 993 945 472 309
Kapitał własny (tys.)* 107 196 109 285 109 661 112 698
Liczba akcji (tys. szt.) 29 937,836 29 937,836 29 937,836 29 937,836
Zysk na akcję (zł) 0,124 0,063 0,175 0,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,581 3,650 3,663 3,764
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej