3,8600 zł
4,32% 0,1600 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Informacje o spółce - IPOPEMA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi, doradztwa finansowego i transakcyjnego przy przygotowaniu i realizacji transakcji publicznych oraz prywatnych, w tym fuzji i przejęć. Pełni także funkcję głównego koordynatora publicznych ofert akcji. Biuro oferuje ponadto kompleksowe doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania poprzez emisję obligacji, w szczególności na rynku publicznym, obejmujące emisję obligacji zamiennych na akcje.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Próżna 9
Kod: 00-107
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2369200
Fax: +48 22 2369282
Internet: www.ipopema.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ipopema Securities SA
Prezes: Lewandowski Jacek
Sektor: giełdy i biura maklerskie
EKD: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Liczba akcji: 29 937 836
Zatrudnienie:
  • 82 (2022r.) - spółka
  • 260 (2022r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5272468122
KRS: 0000230737
EKD: 66,12
Ticker GPW: IPE
ISIN: PLIPOPM00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 115 560 046,96 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 29 937 836 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 415 000
Liczba głosów na WZA: 29 937 836 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,14%
Kapitał akcyjny: 2 993 783,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 414 003
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 471 868 (11,59%) 3 471 868 (11,59%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, MSP, NWG, KGN, ZEP, APR, RMK, MSW, MBR, KTY, ENE, MNC, AGO, MIL, GTC, OBL, SNK, DCR, ABE, OTM, KRU, MCR, PCE, VRG, ACG, PRM, MDG, DVL, CAR,
Lewandowski Jacek bezpośrednio, poprzez Ipopema pre-IPO FIZAN 3 330 079 (11,12%) 3 330 079 (11,12%) 2020-08-07 -
Waczkowski Stanisław bezpośrednio i pośrednio przez Ipopema 10 FIZAN 3 142 855 (10,49%) 3 142 855 (10,49%) 2018-06-06 -
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ, NWZ 2 992 824 (9,99%) 2 992 824 (9,99%) 2020-01-23 TSG, TRI, CAV, SNW, WIK, DGE, FAB, FEE, CCC,
Wikaliński Jarosław wraz z Małgorzatą Wikalińską 2 990 789 (9,98%) 2 990 789 (9,98%) 2020-08-07 -
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 2 349 836 (7,84%) 2 348 839 (7,84%) 2023-05-24 MEX, ALI, PNT, CPL, SEN, CAP, ULM, ZMT, CRJ, SKH,
Lewandowska Katarzyna wraz z podmiotami zaleznymi 2 136 749 (7,13%) 2 136 749 (7,13%) 2014-01-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 700 000
1,00 700 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2005-03-22
2009-05-26
realizacja oferty menedżerskiej seria C 11 607
0,10 29 937 836
2 993 783,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-21
2013-03-04
realizacja oferty menedżerskiej seria C 197 321
0,10 29 926 229
2 992 622,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-13
2013-02-21
realizacja oferty menedżerskiej seria C 174 107
870 535,00
0,10 5,00 29 728 908
2 972 890,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-13
2013-02-21
realizacja oferty menedżerskiej seria c 212 500
0,10 29 554 801
2 955 480,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-21

2011-02-22
realizacja oferty menedżerskiej seria C 413 748
0,10 29 342 301
2 934 230,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-30

2010-12-10
realizacja oferty menedżerskiej seria C 357 143
0,10 28 928 553
2 892 855,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-08
2009-09-08
2009-09-08
seria C 2006-08-10 1 982 361
1,00 2 857 141
2 857 141,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2006-12-18
2009-05-26
seria B 2006-08-10 174 780
1,00 874 780
874 780,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2006-09-12
2009-05-26
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2007-12-05 4 857 140
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2007-12-05
0,10 28 571 410
2 857 141,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria B 2007-12-05

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2020-02-23 2 993 783
4 490 674,50
0,10 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - program motywacyjny za warranty imienne, akcje imienne 2023-05-24 2 993 783
4 490 674,50
0,10 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2023-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2022-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2022-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2021-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2018-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2018-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2017-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2014-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2011-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2011-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2009-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2009-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lewandowski Jacek Prezes Zarządu 2008-04-25 -
Piskorski Mariusz Wiceprezes Zarządu 2008-04-25 -
Borys Mirosław Wiceprezes Zarządu 2008-04-25 -
Waczkowski Stanisław Wiceprezes Zarządu 2008-12-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jonak, Jacek Wojciech Przewodniczący RN 2008-04-23 -
Diemko Janusz Sekretarz RN 2008-04-23 -
Kryca Bogdan Członek RN 2008-04-23 OCTAVA - Członek RN
Dobak Michał Członek RN 2014-02-10 -
Radkowska-Świętoń, Ewa Członek RN 2020-01-23 KRUKSA - Członek RN
Knigawka Andrzej Członek RN 2021-06-21 -