2,1200 zł
0,00% 0,0000 zł
Investeko S.A. (IVE)

Informacje o spółce - INVESTEKO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje kompleksowe usługi o charakterze konsultingowo-projektowym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, badawczo-pomiarowym w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska, a także usługi outsourcingowe w wyżej wymienionym obszarze. Prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnych technologii zagospodarowania energetycznego odpadów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wojska Polskiego 16G
Kod: 41-600
Miejscowość: Świętochłowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2585580
Fax: +48 32 7074533
Internet: www.investeko.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Investeko SA
Prezes: Primus Arkadiusz
Sektor: recykling
EKD: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 5 499 200
Zatrudnienie:
  • 24 (2023r.) - spółka
  • 56 (2023r.) - grupa
Audytor: Ekonomist sp. z o.o.
NIP: 6342810082
KRS: 0000420405
EKD: 74,90
Ticker GPW: IVE
ISIN: PLIVSTK00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 658 304 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 499 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 719 472
Liczba głosów na WZA: 8 009 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,63%
Kapitał akcyjny: 549 920,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 229 472
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Primus Arkadiusz 3 719 472 (67,63%) 6 229 472 (77,77%) 2019-01-18 -
Investeko SA 180 (0,00%) 180 (0,00%) 2016-01-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2 510 000
251 000,00
0,10 0,10 2 510 000
251 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
seria B - subskrypcja prywatna 2012-11-09 440 000
44 000,00
0,10 0,10 2 950 000
295 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-10-06
2013-01-24
seria C - subskrypcja prywatna 2012-11-09 100 000
200 000,00
0,10 2,00 3 050 000
305 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-10-06
2013-01-24
seria D - Arkadiusz Primus 2013-10-11 600 000
1 500 000,00
0,10 2,50 3 650 000
365 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-05
seria E - subskrypcja prywatna 2014-02-20 600 000
1 500 000,00
0,10 2,50 4 250 000
425 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-10-06
2014-06-26
seria E1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-02-20 350 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F podział akcj serii D: D1 - 150800 i F 2015-06-29 150 000
375 000,00
0,10 2,50 4 400 000
440 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-16
seria F2 - subskrypcja prywatna 2018-01-17 248 000
620 000,00
0,10 2,50 5 304 000
530 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-11
seria F1 - subskrypcja prywatna 2018-01-17 380 000
950 000,00
0,10 2,50 5 056 000
505 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-11
seria G - subskrypcja prywatna 2018-01-17 276 000
690 000,00
0,10 2,50 4 676 000
467 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-11
seria H - subskrypcja prywatna 2018-07-30 195 200
97 600,00
0,10 0,50 5 499 200
549 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-06
seria I - kapitał docelowy 2020-11-19 250 000
1 550 000,00
0,10 6,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menadżerska za warranty subskrypcyjne serii A1 2021-09-28 20 000
2 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J1 - oferta menadżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2021-09-28 60 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menadżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2021-09-28 30 000
3 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K1 - oferta menadżerska za warranty subskrypcyjne serii B1 2021-09-28 90 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - oferta menadżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2021-09-28 38 000
3 800,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L1 - oferta menadżerska za warranty subskrypcyjne serii C1 2021-09-28 112 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Primus Arkadiusz Prezes Zarządu 2012-04-26 -
Janik Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2012-06-29 -
Pogan Justyna Wiceprezes Zarządu 2015-12-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karkos Aleksander Przewodniczący RN 2012-04-26 -
Jabłoński Marek Wiceprzewodniczący RN 2020-06-04 -
Primus Grzegorz Członek RN 2012-04-26 -
Świerk Elżbieta Członek RN 2017-01-09 -
Krajewska Joanna Członek RN 2017-01-09 -