2,1200 zł
0,00% 0,0000 zł
Investeko S.A. (IVE)

Wyniki finansowe - INVESTEKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 675 1 726 1 435 2 025
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 23 50 -190 164
Zysk (strata) brutto (tys.) -53 -39 -206 74
Zysk (strata) netto (tys.)* -64 -54 -189 106
Amortyzacja (tys.) 332 334 334 319
EBITDA (tys.) 355 384 144 483
Aktywa (tys.) 22 346 22 029 24 593 27 781
Kapitał własny (tys.)* 8 960 8 360 8 171 8 276
Liczba akcji (tys. szt.) 5 499,200 5 499,200 5 499,200 5 499,200
Zysk na akcję (zł) -0,012 -0,010 -0,034 0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,629 1,520 1,486 1,505
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej