Ostatnio oglądane

Eques Creditum FIZ NFW seria A (PLJ20)
314 563,62 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-15)
Dodaj do portfelaPLJ20

PLJ20 ‑ notowania

PLJ20
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Min. 75% aktywów funduszu jest inwestowane w wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne i prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Fundusz inwestuje przede wszystkim w wierzytelności regularne nabywane od firm pożyczkowych. Pozostałe środki są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2579%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D314 563,620,00%+0,05%
  7D314 563,620,00%+2,65%
  1M312 257,29+0,74%+2,18%
  3M307 515,31+2,29%+3,15%
  6M303 703,74+3,58%+8,68%
  1R293 632,26+7,13%+4,14%
  3L272 814,02+15,30%+19,24%
  YTD303 703,74+3,58%-0,82%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Kredyt Inkaso III NFIZW
  Kredyt Inkaso III NFIZW
  659,10+43,14%
  Lumen Profit 21 NFIZW
  Lumen Profit 21 NFIZW
  1,27+27,00%
  Eques Debitum FIZ NFW seria B
  Eques Debitum FIZ NFW seria B
  287 837,91+9,95%
  Eques Debitum FIZ NFW seria A
  Eques Debitum FIZ NFW seria A
  266 103,59+9,23%
  Lumen Profit 15 NFIZW
  Lumen Profit 15 NFIZW
  1,47+8,89%
  Eques Debitum 2 FIZ NFW
  Eques Debitum 2 FIZ NFW
  1 466,14+7,51%
  Eques Creditum FIZ NFW seria A
  Eques Creditum FIZ NFW seria A
  314 563,62+7,13%
  Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B
  Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B
  245 246,44+5,13%