pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Informacje o spółce - JHMDEV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Deweloper, który oferuje kompleksowo wybudowane inwestycje mieszkaniowe na terenie całego kraju (głownie w mniejszych i średnich miastach). Głównym strategicznym obszarem firmy jest tworzenie osiedli i domów jednorodzinnych. Należy do grupy kapitałowej MIRBUD.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Unii Europejskiej 18 A
Kod: 96-100
Miejscowość: Skierniewice
Kraj: Polska
Telefon: +48 46 8339732
Fax: +48 46 8339732
Internet: www.jhmdevelopment.pl
Email: sekretariat@jhmdevelopment.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: JHM Development SA
Prezes: Biskupska Regina
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 69 200 000
Zatrudnienie:
  • 27 (2018r.) - spółka
  • 49 (2018r.) - grupa
Audytor: Polaudit sp. z o.o.
NIP: 8361812427
KRS: 0000372753
EKD: 41,10
Ticker GPW: JHM_C
ISIN: PLJHMDL00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 121 792 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 69 200 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69 200 000
Liczba głosów na WZA: 69 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 173 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69 200 000
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mirbud SA 69 200 000 (100,00%) 69 200 000 (100,00%) 2019-12-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-07-28
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-24 95 670 000
95 670 000,00
1,00 1,00 95 670 000
95 670 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-10
2011-08-09
seria C - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2010-12-23 20 000 000
56 000 000,00
1,00 2,80
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2011-03-03 29 330 000
1,00 125 000 000
125 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-03
2011-08-09
renominacja akcji 2014-08-28
0,50 125 000 000
62 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-29
seria C - subskrypcja prywatna 2014-08-28 208 512 500
106 341 375,00
0,50 0,51 333 512 500
166 756 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-29
seria D - subskrypcja prywatna 2014-08-28 12 487 500
6 368 625,00
0,50 0,51 346 000 000
173 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-29
2014-10-21
scalenie akcji 5:1 2014-11-17
2,50 69 200 000
173 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-12-17 Split 5:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Biskupska Regina Prezes Zarządu 2016-01-11 -
Mirgos Jerzy Wiceprezes Zarządu 2012-06-19 MIRBUD - Prezes Zarządu
Siedlarski Sławomir Członek Zarządu 2015-03-30 -
Mirgos-Kwiatkowska Kaja Członek Zarządu 2020-01-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kosonóg Wiesław Przewodniczący RN 2019-05-31 MIRBUD - Przewodniczący RN
Bujnowska, Agnieszka Maria Sekretarz RN 2010-11-24 MIRBUD - Sekretarz RN
Zakrzewski Andrzej Członek RN 2011-02-23 MIRBUD - Członek RN
Niewiadomski Radosław Członek RN 2017-10-20 -