pb.pl
1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Wyniki finansowe - JHMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 877 20 262 72 147 33 551
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 088 5 733 11 567 4 997
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 215 4 394 10 471 3 574
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 627 3 977 8 167 2 771
Amortyzacja (tys. zł) 102 110 113 113
EBITDA (tys. zł) 4 190 5 843 11 680 5 110
Aktywa (tys. zł) 507 882 543 490 510 643 524 699
Kapitał własny (tys. zł)* 354 926 358 902 367 069 369 839
Liczba akcji (tys. szt.) 69 200,000 69 200,000 69 200,000 69 200,000
Zysk na akcję (zł) 0,038 0,057 0,118 0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,129 5,186 5,304 5,344
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej