55,5200 zł
-1,49% -0,8400 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Informacje o spółce - JSW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. W skład JSW wchodzi 5 kopalni węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice, Krupiński i Pniówek.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 4
Kod: 44-330
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kraj: Polska
Telefon: +48 327564671
Fax: +48 327564464
Internet: www.jsw.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Prezes: Cudny Tomasz
Sektor: górnictwo węgla
EKD: wydobywanie węgla kamiennego
Liczba akcji: 117 411 596
Zatrudnienie:
  • 23 119 (2021r.) - spółka
  • 31 916 (2021r.) - grupa
Audytor:
NIP: 6330005110
KRS: 0000072093
EKD: 05,10
Ticker GPW: JSW
ISIN: PLJSW0000015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 6 518 691 809,92 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 117 411 596 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 775 542
Liczba głosów na WZA: 117 411 596 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,16%
Kapitał akcyjny: 587 057 980,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 775 542
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa WZA 64 775 542 (55,16%) 64 775 542 (55,16%) 2021-03-18 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, PKN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 9 952 402
497 620 100,00
50,00 50,00 9 952 402
497 620 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-04-01
2011-07-06
seria B - połączenie z KWK Budryk SA 932 558
50,00 10 884 960
544 248 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-04
2011-07-06
podwyższenie kapitału seria C 3 954 210
5,00 119 207 920
596 039 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-16
split 1:10 2011-05-12
5,00 108 849 600
544 248 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2011-05-12 3 954 210
19 771 050,00
5,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - Skarb Państwa aport: akcje spółki KK Zabrze 2011-05-12 6 404 110
267 435 633,60
5,00 41,76 115 253 710
576 268 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-19
2011-09-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2012-04-17 -1 796 324
5,00 117 411 596
587 057 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,71 zł
2019-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,71 zł
2013-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,52 zł
2013-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,52 zł
2012-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cudny Tomasz Prezes Zarządu 2021-08-28 -
Wojtków Artur Wiceprezes Zarządu 2010-06-28 -
Bartos Sebastian Wiceprezes Zarządu 2021-07-30 -
Ostrowski Robert Wiceprezes Zarządu 2021-08-03 -
Paździorko Edward Wiceprezes Zarządu 2021-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Buk Halina Przewodniczący RN 2018-07-18 -
Kudelski Robert Sekretarz RN 2018-07-27 -
Nowak, Alojzy Zbigniew Członek RN 2011-10-06 BMILLENN - Członek RN
PAK - Członek RN
CYFPOLS - Członek RN
Wypych Arkadiusz Członek RN 2018-01-18 -
Górska Jolanta Członek RN 2019-03-20 -
Nieradzik Paweł Członek RN 2022-04-28 -
Łazarczyk Robert Członek RN 2022-04-28 -
Prusek Stanisław Członek RN 2022-07-01 -
Rospędek Michał Członek RN 2022-07-01 -