55,5200 zł
-1,49% -0,8400 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe - JSW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 579 200 3 872 900 4 930 900 5 972 300
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 357 900 1 249 500 2 308 500 2 889 500
Zysk (strata) brutto (tys.) 331 200 1 232 000 2 286 700 2 905 400
Zysk (strata) netto (tys.)* 252 600 1 007 600 1 844 200 2 347 800
Amortyzacja (tys.) 301 300 317 900 327 100 297 900
EBITDA (tys.) 659 200 1 567 400 2 635 600 3 187 400
Aktywa (tys.) 14 825 100 15 961 800 17 731 300 21 546 900
Kapitał własny (tys.)* 6 786 900 7 851 500 9 693 900 12 062 500
Liczba akcji (tys. szt.) 117 411,596 117 411,596 117 411,596 117 411,596
Zysk na akcję (zł) 2,151 8,582 15,707 19,996
Wartość księgowa na akcję (zł) 57,804 66,872 82,563 102,737
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej