4,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Colian S.A. (COL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - COLIAN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Polska grupa specjalizująca się w produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży artykułów spożywczych (słodyczy, przypraw, bakalii i napojów). Na jej portfolio składają się marki: Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku!, Appetita, Siesta oraz Hellena. Produkty grupy dostępne są na ponad 50 rynkach zagranicznych. Wyroby eksportowane są do krajów Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, na Bliski Wschód czy do Australii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Zdrojowa 1
Kod: 62-860
Miejscowość: Opatówek
Kraj: Polska
Telefon: +48 62 5903300
Fax: +48 625903329
Internet: www.colian.pl
Email: opatowek@colian.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Colian Holding SA
Prezes: Kolański Jan
Sektor: żywność
EKD: działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Liczba akcji: 192 803 769
Zatrudnienie:
  • 2 (2017r.) - spółka
  • 1 742 (2017r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5540309146
KRS: 0000009994
EKD: 70,10
Ticker GPW: COL
ISIN: PLJTRZN00011

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 786 639 377,52 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 192 803 769 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 192 803 769
Liczba głosów na WZA: 192 878 569 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 28 920 565,35 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 192 878 569
Cena nominalna akcji: 0,15 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Allumainvest sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Janem Kolańskim,Barbara Kolańską, Ziołopex sp. z o.o.,Ipopema TFI SA i Colian Holding SA 192 803 769 (100,00%) 192 878 569 (100,00%) 2018-07-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-09-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B -151 540
0,15 143 359 460
21 503 919,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-04
seria A - akcje założycielskie 1993-02-13 9 597
959 700,00
100,00 100,00 9 597
959 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-02-24
seria B - prawo poboru 1:1 1994-04-09 479 850
959 700,00
2,00 2,00 959 700
1 919 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-13
1994-05-23
1995-05-17
split 1:50 1994-04-09
2,00 479 850
959 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-05-23
seria C - kontrahenci 1994-05-28 65 775
1 315 500,00
2,00 20,00 1 025 475
2 050 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-13
1994-06-07
1995-05-17
seria D - subskrypcja publiczna 1994-05-28 261 136
10 445 440,00
2,00 40,00 1 286 611
2 573 222,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-13
1995-01-03
1995-05-17
split 1:2 1995-12-28
1,00 2 573 222
2 573 222,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-01-25
1996-03-04
renominacja akcji 1996-04-20
3,00 2 573 222
7 719 666,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-05-24
seria E - subskrypcja prywatna 1996-12-07 1 000 000
67 000 000,00
3,00 67,00 3 573 222
10 719 666,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-06
1997-04-28
1997-08-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2002-08-24 -805 968
3,00 2 767 254
8 301 762,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2004-06-30 -154 576
3,00 2 612 678
7 838 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2007-06-11 -7 577
3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:20 2007-08-27
0,15 143 511 000
21 526 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-16
2008-11-14
seria C 2007-10-05 4 562 872
3,00 7 175 550
21 526 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-08
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2010-05-10 128 733 044
0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Jutrzenka SA na Colian SA 2011-06-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
połączenie z Ziołopex sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-11-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-30
zmiana firmy z Colian SA na Colian Holding SA 2014-04-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-21
seria D - subskrypcja owarta za warranty subskrypcyjne serii A 2015-04-14 49 444 309
106 305 264,35
0,15 2,15 192 803 769
28 920 565,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-09
2015-08-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2009-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2009-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2008-11-14 Split 1:20
2004-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2003-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2003-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2002-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2002-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2002-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2002-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,16 zł
2001-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2000-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2000-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2000-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2000-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
1999-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1999-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1999-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1999-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1998-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1998-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1998-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1998-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1997-08-18 Asymilacja akcji seria E
1997-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1997-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1997-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1997-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-11-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1996-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1996-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1996-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-03-04 Split 1:2
1995-05-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1995-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kolański Jan Prezes Zarządu 2004-06-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Matuszczak Marcin Przewodniczący RN 2006-10-31 HORTICO - Członek RN
Kalkusiński Adam Wiceprzewodniczący RN 1000-01-01 -
Obłój Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2017-09-25 POLMOS_L - Przewodniczący RN
Majewski Piotr Sekretarz RN 1000-01-01 -
Dubicki Maciej Członek RN 1000-01-01 -
Łagowski Piotr Członek RN 2007-08-09 STELMET - Członek RN
Dziekoński Jacek Członek RN 2012-02-28 -
Franzkowiak Mikołaj Członek RN 2017-10-19 -