4,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Colian S.A. (COL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COLIAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 225 867 228 865 278 594 231 005
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 14 977 11 521 8 562 14 678
Zysk (strata) brutto (tys.) 16 122 11 404 4 092 21 253
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 889 9 062 -62 322 17 886
Amortyzacja (tys.) 7 518 8 147 7 636 7 558
EBITDA (tys.) 22 495 19 668 16 198 22 236
Aktywa (tys.) 1 106 775 1 136 460 1 203 439 1 252 319
Kapitał własny (tys.)* 906 098 917 014 862 787 885 602
Liczba akcji (tys. szt.) 192 803,769 192 803,769 192 803,769 192 803,769
Zysk na akcję (zł) 0,067 0,047 -0,323 0,093
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,700 4,756 4,475 4,593
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej