0,3820 zł
-1,04% -0,0040 zł
One2Tribe S.A (O2T)

Informacje o spółce - ONE2TRIBE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje platformę do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników o nazwie Tribeware. Prowadzi także badania w obszarze psychologii i ekonomii behawioralnej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Piękna 49
Kod: 00-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1189033
Fax:
Internet: www.one2tribe.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: One2Tribe Spółka Akcyjna
Prezes: Sosnowski Radosław
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 55 220 027
Zatrudnienie:
  • 12 (2022r.) - spółka
  • 16 (2022r.) - grupa
Audytor: Polaudit sp. z o.o.
NIP: 7822564519
KRS: 0000612542
EKD: 6201Z
Ticker GPW: O2T
ISIN: PLJWASA00013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 21 094 050,314 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 55 220 027 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 962 987
Liczba głosów na WZA: 55 220 027 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,29%
Kapitał akcyjny: 5 522 002,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 962 987
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ozimek Wojciech bezpośrednio, wraz z Agnieszką Rabenda-Ozimek i Leszkiem Ozimek 13 530 440 (24,50%) 13 530 440 (24,50%) 2022-04-13 -
EquiTech FIZ AN w likwidacji 7 657 160 (13,86%) 7 657 160 (13,86%) 2022-04-13 -
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding ASI SA 3 265 307 (5,91%) 3 265 307 (5,91%) 2022-04-07 OML, IMR, UNV, OUT, ICG, MRG, IMP, GTY, OXY, FTL, SNG, AIN, EEE, NXG, ALG, BRH, ECL, GDC, SPK, MAX, DOW, KBJ, APC, JRH, COS,
Grajkowski Zygmunt 2 859 360 (5,17%) 2 859 360 (5,17%) 2022-04-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2016-03-11 4 000 000
0,10 4 000 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-07-14
2016-04-13
seria B - prawo poboru 1:2 2020-07-27 5 663 467
2 265 386,80
0,10 0,40 9 663 467
966 346,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-22
seria C - połączeniowa połączenie z One2Tribe sp. z o.o. - parytet wymiany: 6440:1 2022-03-11 45 556 560
24 600 542,40
0,10 0,54 55 220 027
5 522 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-07
zmiana firmy z JWA SA na One2Tribe SA 2022-03-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-08-09 Prawo poboru 1:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sosnowski Radosław Prezes Zarządu 2021-08-03 -
Ozimek Wojciech Wiceprezes Zarządu 2022-03-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sulima Piotr Przewodniczący RN 2021-06-14 SOFTBLUE - Członek RN
INVENTIO - Członek RN
Czerniejewski Borys Członek RN 2021-06-14 -
Marter Radosław Członek RN 2021-06-14 11BIT - Przewodniczący RN
Skolimowski Robert Członek RN 2021-06-14 VRFACTOR - Sekretarz RN
MRHAMBUR - Członek RN
Warmuz Jakub Członek RN 2021-06-14 JAGO - Członek RN
MTENERGI - Członek RN
MILISYS - Członek RN