0,4120 zł
4,57% 0,0180 zł
One2Tribe S.A (O2T)

Wyniki finansowe - ONE2TRIBE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 17 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -178 -170 -1 266 -40
Zysk (strata) brutto (tys.) -183 -179 -1 260 -42
Zysk (strata) netto (tys.)* -183 -179 -1 259 -42
Amortyzacja (tys.) 64 64 64 0
EBITDA (tys.) -114 -106 -1 202 -40
Aktywa (tys.) 2 043 1 798 574 558
Kapitał własny (tys.)* 1 578 1 398 113 147
Liczba akcji (tys. szt.) 9 663,467 9 663,467 9 663,467 9 663,467
Zysk na akcję (zł) -0,019 -0,019 -0,130 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,163 0,145 0,012 0,015
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej