0,3820 zł
-1,04% -0,0040 zł
One2Tribe S.A (O2T)

Wyniki finansowe - ONE2TRIBE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 473 3 108 3 201 9 332
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 96 -284 -186 -804
Zysk (strata) brutto (tys.) -73 -382 -395 -1 208
Zysk (strata) netto (tys.)* -238 -382 -395 -1 208
Amortyzacja (tys.) 398 601 601 1 804
EBITDA (tys.) 494 317 415 1 000
Aktywa (tys.) 32 083 31 526 30 718 30 538
Kapitał własny (tys.)* 21 923 21 541 21 146 20 715
Liczba akcji (tys. szt.) 55 220,027 55 220,027 55 220,027 55 220,027
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,007 -0,007 -0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,397 0,390 0,383 0,375
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej