4,1600 zł
-0,48% -0,0200 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Informacje o spółce - JWCONSTR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Największy polski deweloper mieszkaniowy, budujący w Warszawie i innych miastach kraju: Łodzi, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie oraz za granicą. Spółka buduje zarówno mieszkania popularne jak i o podwyższonym standardzie oraz apartamenty i domy jednorodzinne. Grupa jest aktywna także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Radzymińska 326
Kod: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj: Polska
Telefon: +48 227717547
Fax: +48 6790247
Internet: www.jwc.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: J.W. Construction Holding SA
Prezes:
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Liczba akcji: 88 859 443
Zatrudnienie:
  • 419 (2019r.) - spółka
  • 538 (2019r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 1250028307
KRS: 0000028142
EKD: 7011Z
Ticker GPW: JWC
ISIN: PLJWC0000019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 369 655 282,88 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 88 859 443 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 859 443
Liczba głosów na WZA: 88 859 443 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 17 771 888,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 859 443
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wojciechowski Józef wraz z EHT SA i Wielopole 19/21 sp. z o.o., w porozumieniu z Katarzyną Szajnwald, w tym akcje własne J.W. Construction Holding SA 88 859 443 (100,00%) 88 859 443 (100,00%) 2021-06-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-10-01
Seria A - 3 emisje od 2000 roku 2007-02-16 51 250 000
0,20 51 250 000
10 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-09
2007-02-28
2007-06-04
seria C - oferta menedżerska 2007-03-22 1 537 500
109 162 500,00
0,20 71,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja publiczna 2007-03-22 3 448 280
0,20 54 698 280
10 939 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14
2007-06-27
2007-07-06
umorzenie akcji 2010-05-18 -625 000
0,20 54 073 280
10 814 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01
seria D - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-05-18 6 900 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Construction Invest sp. z o.o., Project 55 sp. z o.o., Inrerlokum sp. z o.o., Stadnina Mazowiecka sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-29
połączenie z Architects Polska sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
połączenie z JW Projekt sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
połączenie z JWCH Budownictwo Drogowe sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-31
seria C - prawo poboru 4:3 2014-04-09 34 786 163
109 576 413,45
0,20 3,15 88 859 443
17 771 888,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-30
połączenie z Lokum sp. z o.o., J.W. 6 sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o. 1 SKA i J.W. Group sp. z o.o. 2 SKA bez podwyższania kapitału 2015-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-03
połączenie ze spółkami zależnymi bez podwyższania kapitału 2018-03-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-05 Prawo poboru 4:3

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rajchert Wojciech Członek Zarządu 2007-05-31 -
Pisarek Małgorzata Członek Zarządu 2018-09-06 -
Suprynowicz Piotr Członek Zarządu 2019-11-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wojciechowski Józef Przewodniczący RN 2014-05-15 -
Szwarc-Sroka Małgorzata Członek RN 2015-02-26 -
Łopuszyńska Irmina Członek RN 2015-02-26 -
Matkowski Ryszard Członek RN 2018-01-16 -
Czyż Barbara Członek RN 2018-01-16 -
Krupa Kazimierz Członek RN 2020-11-03 -