pb.pl
2,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Wyniki finansowe - JWCONSTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 70 802 234 239 198 996 45 552
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 946 45 396 37 007 -3 093
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 751 43 684 34 641 -5 078
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 390 36 224 25 771 -4 551
Amortyzacja (tys. zł) 3 831 2 825 3 404 3 627
EBITDA (tys. zł) -1 115 48 221 40 411 534
Aktywa (tys. zł) 1 841 833 1 813 003 1 668 809 1 732 194
Kapitał własny (tys. zł)* 691 616 728 147 727 913 724 984
Liczba akcji (tys. szt.) 88 859,443 88 859,443 88 859,443 88 859,443
Zysk na akcję (zł) -0,061 0,408 0,290 -0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,783 8,194 8,192 8,159
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej