4,1600 zł
-0,48% -0,0200 zł
J.W. Construction Holding SA (JWC)

Wyniki finansowe - JWCONSTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 868 55 025 58 709 103 769
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -14 929 -7 673 22 058 2 201
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -18 648 -10 323 18 539 562
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -10 878 -9 529 12 821 375
Amortyzacja (tys. zł) 3 594 3 670 3 763 3 654
EBITDA (tys. zł) -11 335 -4 003 25 821 5 855
Aktywa (tys. zł) 1 808 014 1 818 086 1 962 142 1 880 276
Kapitał własny (tys. zł)* 713 804 703 837 717 313 717 577
Liczba akcji (tys. szt.) 88 859,443 88 859,443 88 859,443 88 859,443
Zysk na akcję (zł) -0,122 -0,107 0,144 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,033 7,921 8,072 8,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej