4,3400 zł
-2,25% -0,1000 zł
JWW Invest S.A. (JWW)

Informacje o spółce - JWWINVEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w modernizacjach i remontach urządzeń energetycznych, w tym szczególnie montażu części ciśnieniowych kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i innych urządzeń okołokotłowych oraz rurociągów niskoprężnych i wysokoprężnych. Obszarem działania spółki jest energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, ciepłownictwo oraz część przemysłu, w której występuje energetyka (rafinerie, koksownie, huty, kopalnie węgla kamiennego).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rolna 43B
Kod: 40-555
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2036048
Fax: +48 32 2036048
Internet: www.jwwinvest.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: JWW Invest SA
Prezes: Wcisło Wojciech
Sektor:
EKD: naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Liczba akcji: 11 000 000
Zatrudnienie:
  • 135 (2022r.) - spółka
  • 135 (2022r.) - grupa
Audytor: Primefields sp. z o.o.
NIP: 5213627116
KRS: 0000410618
EKD: 33,11
Ticker GPW: JWW
ISIN: PLJWWNT00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 47 740 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 11 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 965 848
Liczba głosów na WZA: 14 800 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,58%
Kapitał akcyjny: 1 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 765 848
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wcisło Wojciech ZWZ 5 600 000 (50,90%) 9 400 000 (63,51%) 2022-06-27 -
Zagórny Rafał 4 365 848 (39,68%) 4 365 848 (29,49%) 2024-01-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A1 - akcje założycielskie 2012-01-26 700 000
1,00 700 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-07
seria A2 - akcje założycielskie 2012-01-26 300 000
1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-07-16
2012-02-07
2017-03-22
seria B - subskrypcja publiczna 2013-01-16 85 000
1,00 1 085 000
1 085 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-06
split 1:10 2013-08-09
0,10 10 850 000
1 085 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-17
seria C - subskrypcja prywatna 2013-08-09 150 000
15 000,00
0,10 0,10 11 000 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-07-16
2013-10-09
2017-03-22
seria E - subskrypcja publiczna 2015-05-05 3 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2023-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2022-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2022-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wcisło Wojciech Prezes Zarządu 2020-04-30 -
Wieczorek Adam Członek Zarządu 2019-08-01 -
Michna Robert Członek Zarządu 2019-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ryk Łukasz Przewodniczący RN 2020-04-30 -
Bryndas Radosław Wiceprzewodniczący RN 2020-05-18 -
Majowska Michalina Członek RN 2020-04-01 -
Zagórny Rafał Członek RN 2022-04-07 -
Zagórny Mateusz Członek RN 2023-09-26 -