2,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
JWW Invest S.A. (JWW)

Informacje o spółce - JWWINVEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w modernizacjach i remontach urządzeń energetycznych, w tym szczególnie montażu części ciśnieniowych kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i innych urządzeń okołokotłowych oraz rurociągów niskoprężnych i wysokoprężnych. Obszarem działania spółki jest energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, ciepłownictwo oraz część przemysłu, w której występuje energetyka (rafinerie, koksownie, huty, kopalnie węgla kamiennego).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rolna 43B
Kod: 40-555
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2036048
Fax: +48 32 2036048
Internet: www.jwwinvest.pl
Email: biuro@jwwinvest.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: JWW Invest SA
Prezes: Wcisło Wojciech
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Liczba akcji: 11 000 000
Zatrudnienie:
  • 134 (2018r.) - spółka
  • 164 (2016r.) - grupa
Audytor: Primefields sp. z o.o.
NIP: 5213627116
KRS: 0000410618
EKD: 33,11
Ticker GPW: JWW
ISIN: PLJWWNT00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 22 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 11 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 188 195
Liczba głosów na WZA: 15 850 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,62%
Kapitał akcyjny: 1 100 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 038 195
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,38%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wcisło Wojciech 5 600 000 (50,91%) 10 450 000 (65,93%) 2021-10-20 -
Wcisło Jerzy 4 588 195 (41,71%) 4 588 195 (28,95%) 2021-10-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A1 - akcje założycielskie 2012-01-26 700 000
1,00 700 000
700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-07
seria A2 - akcje założycielskie 2012-01-26 300 000
1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-07-16
2012-02-07
2017-03-22
seria B - subskrypcja publiczna 2013-01-16 85 000
1,00 1 085 000
1 085 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-06
split 1:10 2013-08-09
0,10 10 850 000
1 085 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-17
seria C - subskrypcja prywatna 2013-08-09 150 000
15 000,00
0,10 0,10 11 000 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-07-16
2013-10-09
2017-03-22
seria E - subskrypcja publiczna 2015-05-05 3 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wcisło Wojciech Prezes Zarządu 2020-04-30 -
Wieczorek Adam Członek Zarządu 2019-08-01 -
Michna Robert Członek Zarządu 2019-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ryk Łukasz Przewodniczący RN 2020-04-30 -
Bryndas Radosław Wiceprzewodniczący RN 2020-05-18 -
Dubas Marcin Członek RN 2018-11-30 -
Majowska Michalina Członek RN 2020-04-01 -
Wcisło Jerzy Członek RN 2020-04-01 -