2,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
JWW Invest S.A. (JWW)

Wyniki finansowe - JWWINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 650 12 157 12 080 19 747
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 651 -2 022 105 476
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 622 -2 081 63 433
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 795 -1 776 138 663
Amortyzacja (tys.) 231 266 254 262
EBITDA (tys.) 3 882 -1 756 359 738
Aktywa (tys.) 41 700 38 913 41 668 44 335
Kapitał własny (tys.)* 27 640 26 029 26 167 26 830
Liczba akcji (tys. szt.) 11 000,000 11 000,000 11 000,000 11 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,254 -0,161 0,013 0,060
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,513 2,366 2,379 2,439
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej