4,3400 zł
-2,25% -0,1000 zł
JWW Invest S.A. (JWW)

Wyniki finansowe - JWWINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 639 17 534 26 930 44 192
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 746 648 -55 6 446
Zysk (strata) brutto (tys.) 667 633 -94 6 403
Zysk (strata) netto (tys.)* 686 437 -137 6 326
Amortyzacja (tys.) 328 337 439 546
EBITDA (tys.) 1 074 985 384 6 992
Aktywa (tys.) 46 586 51 407 65 362 82 645
Kapitał własny (tys.)* 30 997 31 434 30 307 36 633
Liczba akcji (tys. szt.) 11 000,000 11 000,000 11 000,000 11 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,062 0,040 -0,012 0,575
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,818 2,858 2,755 3,330
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej