pb.pl
2,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
JWW Invest S.A. (JWW)

Wyniki finansowe - JWWINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 590 13 318 20 276 20 877
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 916 1 220 2 772 1 961
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 862 1 184 2 727 1 921
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 280 893 2 215 1 550
Amortyzacja (tys. zł) 260 278 273 255
EBITDA (tys. zł) 3 176 1 498 3 045 2 216
Aktywa (tys. zł) 44 881 36 157 40 771 45 658
Kapitał własny (tys. zł)* 19 665 20 558 22 773 24 325
Liczba akcji (tys. szt.) 11 000,000 11 000,000 11 000,000 11 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,207 0,081 0,201 0,141
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,788 1,869 2,070 2,211
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej