pb.pl
25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Informacje o spółce - KONSSTALI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Produkuje także konstrukcje stalowe oraz przetwarza blachy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Paderewskiego 120
Kod: 42-400
Miejscowość: Zawiercie
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 32 6721692
Fax: +48 32 6722245
Internet: www.konsorcjumstali.pl
Email: biuro.zawiercie@konsorcjumstali.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
BOWIM 1 286 548 6,59%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Konsorcjum Stali SA
Prezes:
Sektor: wyroby hutnicze
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 4 185 238
Zatrudnienie:
  • 621 (2018r.) - spółka
  • 674 (2018r.) - grupa
Audytor: PKF Audyt sp. z o.o.
NIP: 5220004379
KRS: 0000279883
EKD: 46,90
Ticker GPW: KST
ISIN: PLKCSTL00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 105 886 521,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 4 185 238 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 500 168
Liczba głosów na WZA: 4 185 238 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,63%
Kapitał akcyjny: 4 185 238,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 500 168
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Borysiewicz Krystyna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 928 260 (22,18%) 928 260 (22,18%) 2020-01-09 -
Koclęga Janusz w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 608 875 (14,55%) 608 875 (14,55%) 2020-03-12 -
Dembowska Barbara w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 486 740 (11,63%) 486 740 (11,63%) 2020-02-13 -
Dembowska Katarzyna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 473 980 (11,33%) 473 980 (11,33%) 2020-03-12 -
Koclęga Piotr w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 493 (6,22%) 260 493 (6,22%) 2020-03-12 -
Wojdyna Robert w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 080 (6,21%) 260 080 (6,21%) 2020-03-12 -
Skoczek Anna w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 260 000 (6,21%) 260 000 (6,21%) 2020-03-12 -
Skwarski Marek w porozumieniu z 15 akcjonariuszami posiadającym 100% głosów 221 740 (5,30%) 221 740 (5,30%) 2020-03-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-06-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-04-05 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-05-02
2008-01-22
seria B - subskrypcja publiczna 2007-06-28 230 041
14 952 665,00
1,00 65,00 3 230 041
3 230 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-29
2007-12-19
2008-01-22
seria C - wspólnicy Bodeko sp. z o.o. 2008-04-22 2 667 378
1,00 5 897 419
5 897 419,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-01
2008-11-26
zmiana oznaczenia akcji serii A, B, C: seria A 2020-02-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-02-06 -1 712 181
1,00 4 185 238
4 185 238,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2018-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2016-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych