pb.pl
25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Wyniki finansowe - KONSSTALI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 176 128 425 702 425 345 450 096
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 276 2 207 4 235 5 039
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 501 1 380 3 174 2 572
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 577 1 119 2 504 2 035
Amortyzacja (tys. zł) 1 242 3 033 1 242 3 249
EBITDA (tys. zł) -1 034 5 240 5 477 8 288
Aktywa (tys. zł) 801 969 818 105 810 778 801 258
Kapitał własny (tys. zł)* 372 643 365 480 369 504 371 539
Liczba akcji (tys. szt.) 5 897,419 5 897,419 5 897,419 5 897,419
Zysk na akcję (zł) -0,607 0,190 0,425 0,345
Wartość księgowa na akcję (zł) 63,187 61,973 62,655 63,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej