Wyniki finansowe - KOGENERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 220 602 468 323 589 202 320 440
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -15 513 -22 130 92 022 -4 458
Zysk (strata) brutto (tys.) -16 371 -14 673 94 139 2 984
Zysk (strata) netto (tys.)* -13 780 -12 242 74 989 1 794
Amortyzacja (tys.) 42 190 58 823 48 191 52 681
EBITDA (tys.) 26 677 36 693 140 213 48 223
Aktywa (tys.) 2 711 332 3 206 857 3 092 886 2 979 410
Kapitał własny (tys.)* 1 751 744 1 739 633 1 815 118 1 812 996
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) -0,925 -0,822 5,033 0,120
Wartość księgowa na akcję (zł) 117,567 116,754 121,820 121,678
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej