pb.pl

Wyniki finansowe - KOGENERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 207 745 200 127 339 767 469 084
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 690 -28 140 19 300 87 713
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 124 -28 397 17 696 87 160
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 678 -23 784 13 721 69 635
Amortyzacja (tys. zł) 41 558 40 823 40 767 43 346
EBITDA (tys. zł) 43 248 12 683 60 067 131 059
Aktywa (tys. zł) 2 642 358 2 629 867 2 854 313 3 109 464
Kapitał własny (tys. zł)* 1 690 372 1 666 588 1 679 542 1 752 468
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) 0,113 -1,596 0,921 4,673
Wartość księgowa na akcję (zł) 113,448 111,852 112,721 117,615
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej