pb.pl

Informacje o spółce - KOGENERA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanych w kogeneracji. Składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica oraz EC Zawidawie. Należy do PGE Energia Ciepła, spółki z grupy PGE.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łowiecka 24
Kod: 50-220
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3238111
Fax: +48 71 3293521
Internet: www.kogeneracja.com.pl
Email: kogeneracja@kogeneracja.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Kogeneracja SA
Prezes: Jedut Andrzej
Sektor: energetyka
EKD: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Liczba akcji: 14 900 000
Zatrudnienie:
  • 358 (2019r.) - spółka
  • 497 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8960000032
KRS: 0000001010
EKD: 35,30
Ticker GPW: KGN
ISIN: PLKGNRC00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 539 380 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 14 900 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 044 053
Liczba głosów na WZA: 14 900 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,47%
Kapitał akcyjny: 74 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 054 053
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,53%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,53%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PGE SA poprzez PGE Energia Ciepła SA 8 652 173 (58,00%) 8 652 173 (58,00%) 0000-00-00 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 489 281 (9,99%) 1 489 281 (9,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, DVL, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, WPL, PHN, AMC, ARH, PKO, KTY, MIL, APT, AML, KRU,
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 195 792 (8,02%) 1 195 792 (8,02%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, SNK, OTM, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, ABE, APR, OBL, MDG, DCR, MNC, AGO, AML, RMK, VRG, KTY, MIL, KRU, MCR,
PTE Aegon SA Aegon OFE 960 690 (6,45%) 960 690 (6,45%) 2018-12-31 FRO, ABE, KTY, AML,
NN PTE SA 746 117 (5,01%) 756 117 (5,07%) 2019-02-04 ELT, KPL, TSG, MRB, FEE, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-08-28 340 625
160,00 340 625
54 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-03-31
1991-10-08
2000-05-26
split 1:32 1999-09-13
5,00 10 900 000
54 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-21
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 1999-09-13 400 000
17 200 000,00
5,00 43,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-03-31

seria B transza małych inwestorów 1999-09-13 1 000 000
47 000 000,00
5,00 47,00 11 900 000
59 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25
2001-02-20
2001-03-05
seria B transza dużych inwestorów 1999-09-13 3 000 000
150 000 000,00
5,00 50,00 14 900 000
74 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25
2001-02-20
2001-03-05
połączenie z Zakład Ciepłowniczy TERMHYDRAL sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2018-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2017-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,58 zł
2017-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,58 zł
2016-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,25 zł
2016-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,25 zł
2012-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,41 zł
2012-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,41 zł
2011-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2011-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2009-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2009-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2008-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2008-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2007-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2007-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2006-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2005-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2004-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2003-05-27 Asymilacja akcji pracownicze
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-05-27 Asymilacja akcji pracownicze
2001-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-03-05 Asymilacja akcji seria B
2000-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jedut Andrzej Prezes Zarządu 2020-10-06 -
Kryg Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2020-12-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lewandowski Adam Przewodniczący RN 2020-11-03 LOTOS - Członek RN
Woszczyk Radosław Wiceprzewodniczący RN 2020-06-02 -
Nowak Roman Sekretarz RN 2020-06-02 -
Pobol Radosław Członek RN 2018-04-23 -
Szczepiórkowski Piotr Członek RN 2019-06-17 OCTAVA - Członek RN
FORTE - Członek RN
DECORA - Członek RN
KRUKSA - Członek RN
Mazurkiewicz Hanna Członek RN 2019-06-24 -
Grzywacz Jacek Członek RN 2020-10-22 PTWP - Członek RN
DEKPOL - Członek RN