0,6500 zł
3,67% 0,0230 zł
True Games Syndicate SA (TGS)

Informacje o spółce - TRUEGS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się dystrybucją i sprzedażą suplementów diety oraz kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości. Produkty trafiają do klientów poprzez dwa kanały dystrybucji: ogólnopolskie hurtownie farmaceutyczne oraz sprzedaż bezpośrednią do lokalnych hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów medyczno-zielarskich, sklepów internetowych, realizowaną bezpośrednio z magazynu spółki.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Krucza 16/22
Kod: 00-526
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 2514814
Fax: +48 12 2890529
Internet: truegamessyndicate.pl
Email: kontakt@truegamessyndicate.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: True Games Syndicate SA
Prezes: Westfal Szymon
Sektor: artykuły codziennego użytku
EKD: sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Liczba akcji: 14 705 718
Zatrudnienie:
  • 2 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Eureka Auditing sp. z o.o.
NIP: 6751414604
KRS: 0000399586
EKD: 46,46
Ticker GPW: TGS
ISIN: PLKKHRB00011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 558 716,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 14 705 718 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 110 000
Liczba głosów na WZA: 14 705 718 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,74%
Kapitał akcyjny: 1 470 571,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 110 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 65,26%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Movie Games SA 5 110 000 (34,74%) 5 110 000 (34,74%) 2022-03-15 DGE, MVR, CHP, RST, PIX, DEG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria D - prawo poboru 3:2 626 718
244 420,02
0,10 0,39 2 805 718
280 571,80
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 1 450 000
0,10 4 255 718
425 571,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-09-07 600 000
60 000,00
0,10 0,10 600 000
60 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-09-07 1 400 000
140 000,00
0,10 0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-14 179 000
214 800,00
0,10 1,20 2 179 000
217 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-12
seria F - subskrypcja prywatna 2017-01-05 3 150 000
409 500,00
0,10 0,13 7 405 718
740 571,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-12
zmiana firmy z K&K Herbal Poland SA na True Games Syndicate SA 2021-02-15

KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2021-10-06 300 000
30 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii B 2021-10-06 300 000
30 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C 2021-10-06 300 000
30 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - emisja połączeniowa parytet wymiany: 1:73 - akcjonariusze True Games SA 2022-01-12 7 300 000
14 965 000,00
0,10 2,05 14 705 718
1 470 571,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-01-31 Prawo poboru 3:2

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Westfal Szymon Prezes Zarządu 2022-02-02 MOVGAMVR - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wais Dariusz Członek RN 2021-06-16 MOVGAMVR - Przewodniczący RN
CODEADDI - Członek RN
ETNASOFT - Członek RN
Iwaniuk Wojciech Członek RN 2021-02-15 INC - Członek Zarządu
CARPATHI - Członek Zarządu
SWALLET - Członek RN
GAMIVO - Członek RN
P2CHILL - Członek RN
ROAD - Członek RN
Ptaszyński Piotr Członek RN 2021-10-06 ETNASOFT - Członek RN
Wenus Karol Członek RN 2021-10-06 -