0,6500 zł
3,67% 0,0230 zł
True Games Syndicate SA (TGS)

Wyniki finansowe - TRUEGS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 27
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -41 -52 -101
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 -38 -49 -98
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 -38 -72 -98
Amortyzacja (tys.) 9 3 15 0
EBITDA (tys.) 9 -38 -37 -101
Aktywa (tys.) 495 456 375 16 509
Kapitał własny (tys.)* 451 413 341 15 243
Liczba akcji (tys. szt.) 7 405,718 7 405,718 7 405,718 14 705,718
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,005 -0,010 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,061 0,056 0,046 1,037
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej