0,4900 zł
0,00% 0,0000 zł
True Games Syndicate SA (TGS)

Wyniki finansowe - TRUEGS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 1 1 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -821 -827 -812 -1 163
Zysk (strata) brutto (tys.) -830 -837 -822 -1 173
Zysk (strata) netto (tys.)* -830 -837 -822 -1 173
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -821 -827 -812 -1 163
Aktywa (tys.) 14 060 13 244 12 409 11 392
Kapitał własny (tys.)* 12 353 11 509 10 687 9 515
Liczba akcji (tys. szt.) 19 006,236 19 006,236 19 006,236 19 006,236
Zysk na akcję (zł) -0,044 -0,044 -0,043 -0,062
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,650 0,606 0,562 0,501
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej