1,4900 zł
-5,10% -0,0800 zł
Klon SA (KLN)

Informacje o spółce - KLON

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność w dwóch zakładach produkując tarcicę mokrą i suchą, elementy oraz płytę klejoną. Zajmuje się przerobem drewna liściastego. Swoje wyroby sprzedaje zarówno w kraju jak i na świecie. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie suszenia drewna, transportu oraz strugania i klejenia płyt z materiałów powierzonych przez klientów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Nowa Święta 78
Kod: 77-400
Miejscowość: Nowa Święta
Kraj: Polska
Telefon: +48 67 2631612
Fax: +48 67 2636525
Internet: www.klon.net.pl
Email: klon@klon.net.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Klon SA
Prezes: Koneczny Adam
Sektor: drewno
EKD: produkcja pozostałych mebli
Liczba akcji: 23 430 000
Zatrudnienie:
  • 65 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłego Rewidenta Profin K. Szewczyk
NIP: 7670000023
KRS: 0000383589
EKD: 31,09
Ticker GPW: KLN
ISIN: PLKLON000010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 34 910 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 23 430 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 913 674
Liczba głosów na WZA: 23 430 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,26%
Kapitał akcyjny: 2 343 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 913 674
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,74%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mera SA 10 356 611 (44,20%) 10 356 611 (44,20%) 2018-12-27 TLV,
Traka Joanna bezpośrednio i poprzez T5 sp. z o.o. 9 057 063 (38,66%) 9 057 063 (38,66%) 2021-02-23 MER,
Łopuszyński Krzysztof 1 500 000 (6,40%) 1 500 000 (6,40%) 2011-06-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-03-15 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-03-15 18 450 000
1 845 000,00
0,10 0,10 19 950 000
1 995 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-05-09 980 000
0,10 20 930 000
2 093 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-15
seria D - subskrypcja prywatna 2017-12-14 2 500 000
2 750 000,00
0,10 1,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2018-11-06 2 500 000
0,10 23 430 000
2 343 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-12-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2017-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2015-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Koneczny Adam Prezes Zarządu 2015-04-21 TELVALPL - Przewodniczący RN
MERA - Przewodniczący RN
Matuszak Stanisław Członek Zarządu 2018-12-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łopuszyński Krzysztof Przewodniczący RN 2018-06-21 -
Łopuszyński Michał Członek RN 2011-07-04 -
Narejko Aneta Członek RN 2014-06-23 MERA - Członek RN
TELVALPL - Członek RN
Kusiak-Guzik Aneta Członek RN 2018-11-06 -
Steyer Roland Członek RN 2018-06-21 MERA - Wiceprezes Zarządu
TELVALPL - Członek RN