1,4900 zł
-5,10% -0,0800 zł
Klon SA (KLN)

Wyniki finansowe - KLON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 118 4 294 4 692 5 912
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 126 595 674 575
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -155 350 -63 313
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -155 350 -12 297
Amortyzacja (tys. zł) 284 284 288 296
EBITDA (tys. zł) 410 879 962 871
Aktywa (tys. zł) 45 801 43 420 42 830 44 338
Kapitał własny (tys. zł)* 23 844 24 194 23 369 24 461
Liczba akcji (tys. szt.) 23 430,000 23 430,000 23 430,000 23 430,000
Zysk na akcję (zł) -0,007 0,015 0,000 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,018 1,033 0,997 1,044
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej