Informacje o spółce - KOMPAP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma z branży papierniczej, która w swoim portfelu ma dwa zakłady graficzne należące do największych w Polsce drukarń dziełowych – BZGraf i OZGraf, produkujących głownie książki. W ramach własnej działalności oferuje szeroki zakres wyrobów poligraficznych, przeznaczonych w szczególności do zastosowań biurowych. Podstawowy asortyment spółki obejmuje druk akcydensowy, koperty utajnione, etykiety samoprzylepne, a także rolki do bankomatów i kas fiskalnych z nadrukiem oraz składankę komputerową.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Parkowa 56
Kod: 83-130
Miejscowość: Laskowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 5108800
Fax: +48 52 5108817
Internet: www.kompap.pl
Email: info@kompap.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Kompap SA
Prezes: Lipka Waldemar
Sektor: papier i opakowania
EKD: pozostałe drukowanie
Liczba akcji: 4 680 496
Zatrudnienie:
  • 90 (2021r.) - spółka
  • 320 (2021r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt sp. z o.o.
NIP: 7250007981
KRS: 0000064285
EKD: 18,12
Ticker GPW: KMP
ISIN: PLKOMPP00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 84 248 928 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 4 680 496 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 232 294
Liczba głosów na WZA: 4 680 496 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,41%
Kapitał akcyjny: 5 616 595,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 232 294
Cena nominalna akcji: 1,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,59%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lipka Waldemar wraz z Grand sp. z o.o., Franet sp. z o.o., BZGraf Białostockie Zakłady Graficzne SA, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA; ZWZ 1 543 300 (32,97%) 1 543 300 (32,97%) 2020-07-02 -
Knabe Danuta wraz z Witoldem Knabe 1 283 151 (27,41%) 1 283 151 (27,41%) 2015-11-20 -
Łaskawiec Edward ZWZ 1 040 235 (22,22%) 1 040 235 (22,22%) 2021-06-16 -
Warsaw Equity Management SA poprzez Warsaw Equity Investments sp. z o.o. 365 608 (7,81%) 365 608 (7,81%) 2020-02-14 VGO, ART,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
renominacja - seria D za akcje serii A-C 1992-03-06 4 000
1,00 4 000
4 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1992-10-28
1996-11-19
seria E - Ryszard Krauze 1993-09-20 134
749 998,00
1,00 5 597,00 4 134
4 134,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1994-08-22
1996-11-19
seria F - prawo poboru 1994-12-16 1 866
7 464,00
1,00 4,00 6 000
6 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1995-05-10
1996-11-19
seria G - Ryszard Krauze 1995-11-27 500
800 000,00
1,00 1 600,00 6 500
6 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1995-12-22
1996-11-19
renominacja 1995-12-29
240,00 6 500
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-01-23
split 1:100 1996-01-26
2,40 650 000
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-02-14
split 1:2 1996-03-18
1,20 1 300 000
1 560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-03-20
seria H - subskrypcja publiczna 1996-06-27 340 000
8 500 000,00
1,20 25,00 1 640 000
1 968 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1996-09-08
1996-11-19
seria I - zamienna: akcjonariusze SBH Arno SA za 179 akcji Kompap - 1 akcja SBH Arno; zawiadomienie 2000-08-29 700 248
1,20 2 340 248
2 808 297,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-21
2001-05-14
seria J - prawo poboru 1:1 2007-08-24 2 340 248
14 041 488,00
1,20 6,00 4 680 496
5 616 595,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-10
2008-06-25
połączenie z Imprimus sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2022-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2021-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2021-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2020-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2020-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-11-05 Prawo poboru 1:1
2002-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2002-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2001-05-14 Asymilacja akcji seria I (zamienna: SBH Arno)
2001-02-26 Asymilacja akcji
1999-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
1999-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
1999-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
1999-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
1997-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
1997-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
1997-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
1997-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lipka Waldemar Prezes Zarządu 2006-01-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Knabe Jakub Przewodniczący RN 2020-09-08 -
Głuchowski Marek Wiceprzewodniczący RN 2021-05-19 -
Łaskawiec Edward Członek RN 2011-05-19 -
Ciosk Piotr Członek RN 2021-06-16 -
Napiórkowska Agnieszka Członek RN 2021-09-20 -