0,2700 zł
-32,50% -0,1300 zł
PRIMETECH SA (PTH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - PRIMETECH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Jest producentem i dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa. Jest w stanie także wykonać cały proces inwestycyjny w górnictwie – od studium wykonalności przedsięwzięcia po budowę, rozbudowę, modernizację, prowadzenie wydobycia i likwidację kopalń.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Armii Krajowej 51
Kod: 40-698
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 6047000
Fax: +48 32 6047100
Internet: www.primetechsa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Primetech SA
Prezes: Sosnica Joachim
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
Liczba akcji: 15 609 833
Zatrudnienie:
  • 4 (2022r.) - spółka
  • 67 (2022r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 6340126849
KRS: 0000026782
EKD: 46,63
Ticker GPW: PTH
ISIN: PLKOPEX00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 214 654,91 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 15 609 833 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 673 275
Liczba głosów na WZA: 15 609 833 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,18%
Kapitał akcyjny: 15 609 833,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 673 275
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grenevia SA 12 673 275 (81,18%) 12 673 275 (81,18%) 2019-09-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2024-03-28
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-11-19 1 989 270
10,00 1 989 270
19 892 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-02
1994-01-03
1998-06-04
split 1:10 2006-06-29
1,00 19 892 700
19 892 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-12
2006-08-01
seria B akcjonariusze Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA 2007-02-15 47 739 838
956 228 955,14
1,00 20,03 67 632 538
67 632 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-03
2007-08-10
seria C - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2009-11-02 6 700 000
157 450 000,00
1,00 23,50 74 332 538
74 332 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-25
2009-12-01
2009-12-14
połączenie z Kopex Equity Spółka z o.o. bez podwyższania kapitału zakładowego 2011-05-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-01
połączenie z Kopex Machinery SA, Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi - Maszynami Górniczymi sp. z o.o., Fabryką Maszyn i Urządzeń Tagor SA, Kopex Hydraulika Siłowa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-11-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji w związku z podziałem Spółki 2018-04-12 -58 722 705
1,00 15 609 833
15 609 833,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-07
zmiana firmy z Kopex SA na Primetech SA 2018-08-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-21
2018-10-12
połączenie z PBSZ 1 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2015-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2006-07-31 Split 1:10
2005-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2005-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2004-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2004-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2003-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2003-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2003-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2003-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2001-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2001-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2001-09-21 Asymilacja akcji pracownicze
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2001-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2000-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-05-31 Asymilacja akcji pracownicze
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1999-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sosnica Joachim Prezes Zarządu 2021-07-02 -
Dzierzęga Jakub Wiceprezes Zarządu 2019-06-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bendzera Mirosław Przewodniczący RN 2017-10-19 PBOANIOL - Członek RN
Blacha-Cieślik Karolina Sekretarz RN 2017-10-19 -
Gruszczyk Dawid Członek RN 2017-10-19 -
Wyjadłowska Dorota Członek RN 2017-10-19 ZAMET - Członek RN
PGOSA - Członek RN
PEMUG - Członek RN
GRENEVIA - Członek RN
Kruk Tomasz Członek RN 2018-10-10 PGOSA - Członek RN
PEMUG - Członek RN
GRENEVIA - Członek RN
ZAMET - Członek RN
Jakubowski Tomasz Członek RN 2022-06-22 -