pb.pl
1,2500 zł
-1,57% -0,0200 zł
PRIMETECH SA (PTH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PRIMETECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 785 11 639 9 449 11 204
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 167 1 820 4 872 1 113
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 542 1 789 4 780 908
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -52 1 426 4 832 577
Amortyzacja (tys. zł) 180 176 170 162
EBITDA (tys. zł) 1 347 1 996 5 042 1 275
Aktywa (tys. zł) 29 080 28 026 29 160 29 036
Kapitał własny (tys. zł)* 4 719 6 145 10 943 11 520
Liczba akcji (tys. szt.) 15 609,833 15 609,833 15 609,833 15 609,833
Zysk na akcję (zł) -0,003 0,091 0,310 0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,302 0,394 0,701 0,738
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej