0,2700 zł
-32,50% -0,1300 zł
PRIMETECH SA (PTH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PRIMETECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 378 7 7 69
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 452 -139 -131 1 068
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 272 -249 -330 1 034
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 663 328 -258 1 649
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 1 452 -139 -131 1 068
Aktywa (tys.) 16 219 18 157 16 796 16 788
Kapitał własny (tys.)* 6 158 6 485 6 227 7 876
Liczba akcji (tys. szt.) 15 609,833 15 609,833 15 609,833 15 609,833
Zysk na akcję (zł) 0,107 0,021 -0,017 0,106
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,394 0,415 0,399 0,505
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej