pb.pl
0,7400 zł
-1,33% -0,0100 zł
PRIMETECH SA (PTH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PRIMETECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 92 148 71 922 48 553 10 616
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 676 5 395 2 239 1 512
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 833 3 185 121 262 -3 934
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 808 1 976 120 659 -4 046
Amortyzacja (tys. zł) 3 434 3 896 2 732 231
EBITDA (tys. zł) 13 110 9 291 4 971 1 743
Aktywa (tys. zł) 218 217 217 179 39 558 30 698
Kapitał własny (tys. zł)* -116 755 -114 846 5 838 1 792
Liczba akcji (tys. szt.) 15 609,833 15 609,833 15 609,833 15 609,833
Zysk na akcję (zł) 0,372 0,127 7,730 -0,259
Wartość księgowa na akcję (zł) -7,480 -7,357 0,374 0,115
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej