Wyniki finansowe - KPPD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2000 I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 48 322 41 864 36 809
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -128 -3 668 -3 458
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -1 333 -4 789 -4 620
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -1 213 -4 131 -3 804
Amortyzacja (tys.) 0 1 865 1 825 1 807
EBITDA (tys.) 0 1 737 -1 843 -1 651
Aktywa (tys.) 89 503 94 885 90 921 84 910
Kapitał własny (tys.)* 33 203 31 990 27 859 24 055
Liczba akcji (tys. szt.) 1 622,400 1 622,400 1 622,400 1 622,400
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,748 -2,546 -2,345
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,465 19,718 17,171 14,827
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej