pb.pl
4,9800 zł
0,00% 0,0000 zł
Korbank SA (KOR)

Informacje o spółce - KORBANK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Korbank S.A. jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Emitent umożliwia podłączenie i korzystanie z zasobów komunikacyjnych sieci komputerowych, posiadając niezależne przyłącza internetowe o wysokiej jakości i dużej przepustowości, co definiuje zakres i jakość oferowanych usług – internetowych łączy szerokopasmowych, telefonii cyfrowej oraz telewizji nowej generacji. Działalność Korbank S.A. skupiona jest na terenie Dolnego Śląska oraz Mazowsza, gdzie świadczy on usługi telekomunikacyjne przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych jak też biznesowych. Usługi na rzecz klientów indywidualnych świadczone są za pośrednictwem podmiotu w 100,00% zależnego Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Nabycińska 19
Kod: 53-677
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7234323
Fax: +48 71 7234329
Internet: www.korbank.pl
Email: info@korbank.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Korbank SA
Prezes: Biłyk Tymoteusz
Sektor: telekomunikacja
EKD: działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Liczba akcji: 4 936 620
Zatrudnienie:
  • 19 (2017r.) - spółka
  • 46 (2018r.) - grupa
Audytor: Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o.
NIP: 8942641602
KRS: 0000369746
EKD: 61,90
Ticker GPW: KOR
ISIN: PLKRBNK00019

Pozostałe spółki z branży

OEX

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 24 584 367,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 936 620 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 993 700
Liczba głosów na WZA: 7 936 620 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,89%
Kapitał akcyjny: 493 662,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 993 700
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,11%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,11%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Biłyk Tymoteusz 3 993 700 (80,89%) 6 993 700 (88,11%) 2013-01-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-26 3 000 000
300 000,00
0,10 0,10 3 000 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-09
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-26 1 200 000
120 000,00
0,10 0,10 4 200 000
420 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-09
seria C - subskrypcja prywatna 2010-11-29 236 620
201 127,00
0,10 0,85 4 436 620
443 662,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-17
seria D - subskrypcja prywatna 2010-11-29 500 000
850 000,00
0,10 1,70 4 936 620
493 662,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-11
2011-03-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Biłyk Tymoteusz Prezes Zarządu 2010-11-09 -
Paluchowski Paweł Wiceprezes Zarządu 2001-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łabudzińska Beata Przewodniczący RN 2010-11-09 -
Kiernicki Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2010-11-09 -
Kiernicka-Biłyk Danuta Członek RN 2010-11-09 -
Śniady Andrzej Członek RN 2010-11-09 -
Koprowska Elżbieta Członek RN 2010-11-09 -