pb.pl
4,9800 zł
0,00% 0,0000 zł
Korbank SA (KOR)

Wyniki finansowe - KORBANK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 864 7 894 6 815 7 029
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 723 1 566 2 746 1 407
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 775 1 351 2 674 1 389
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 696 1 202 2 339 1 175
Amortyzacja (tys. zł) 169 366 313 324
EBITDA (tys. zł) 1 892 1 932 3 059 1 731
Aktywa (tys. zł) 29 102 30 746 31 149 33 479
Kapitał własny (tys. zł)* 15 220 14 621 16 660 18 146
Liczba akcji (tys. szt.) 4 936,620 4 936,620 4 936,620 4 936,620
Zysk na akcję (zł) 0,344 0,243 0,474 0,238
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,083 2,962 3,375 3,676
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej