0,3920 zł
0,51% 0,0020 zł
Krakchemia SA (KCH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - KRAKCHEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 73 406 72 666 83 856 81 270
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 707 1 934 1 246 702
Zysk (strata) brutto (tys.) 486 1 694 956 505
Zysk (strata) netto (tys.)* 387 1 363 766 395
Amortyzacja (tys.) 196 215 217 224
EBITDA (tys.) 903 2 149 1 463 926
Aktywa (tys.) 0 105 568 118 351 123 840
Kapitał własny (tys.)* 0 46 240 47 004 47 402
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,039 0,136 0,077 0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 4,624 4,700 4,740
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej