pb.pl
5,3000 zł
-5,36% -0,3000 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Informacje o spółce - KREC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność grupy polega na pozyskiwaniu, uzdatnianiu i sortowaniu na poszczególne kolory stłuczki szkła opakowaniowego będącej istotnym surowcem dla największych polskich i zagranicznych hut szkła. W Polsce posiada zakłady w Wyszkowie (woj. mazowieckie), Pełkiniach (woj. podkarpackie), Gułtowych (woj. wielkopolskie) oraz w Lublińcu (woj. śląskie). Uruchomiła także pierwszą w Estonii linię do uzdatniania szkła opakowaniowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Iwaszkiewicza 48/23
Kod: 10-089
Miejscowość: Olsztyn
Kraj: Polska
Telefon: +48 89 5353292
Fax: +48 89 5352572
Internet: www.krynicki.pl
Email: krynicki@krynicki.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Krynicki Recykling SA
Prezes: Krynicki Adam
Sektor: recykling
EKD: sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Liczba akcji: 17 365 800
Zatrudnienie:
  • 91 (2018r.) - spółka
  • 107 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 7393340652
KRS: 0000291772
EKD: 46,77
Ticker GPW: KRC
ISIN: PLKRNRC00012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 92 038 740 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 17 365 800 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 888 425
Liczba głosów na WZA: 17 365 800 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,46%
Kapitał akcyjny: 1 736 580,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 888 425
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,54%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dawei Ltd. 4 826 013 (27,79%) 4 826 013 (27,79%) 2016-06-29 -
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 332 648 (19,19%) 3 332 648 (19,19%) 2014-12-09 IVC, I3D, HOR,
Value FIZ Subfundusz 1 1 288 220 (7,42%) 1 288 220 (7,42%) 2018-02-13 SNT, RMK, SKH, 4FM, HRS, SGN, BOW,
Nadolski Piotr 1 235 140 (7,11%) 1 235 140 (7,11%) 2015-09-21 ATA, GTS,
Generali Investments TFI SA portfele 1 206 404 (6,95%) 1 206 404 (6,95%) 2018-06-30 CSS, PBG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 333 000
0,00
0,10 0,00 17 365 800
1 736 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 333 000
0,00
0,10 0,00 17 365 800
1 736 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 334 000
0,00
0,10 0,00 17 032 800
1 703 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-10
2015-10-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 333 000
0,00
0,10 0,00 16 698 800
1 669 880,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 333 000
0,00
0,10 0,00 16 298 800
1 629 880,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-31
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-10-02 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-11
2007-10-31
2010-10-26
seria B - subskrypcja prywatna 2007-12-28 1 355 948
4 000 046,60
0,10 2,95 6 355 948
635 594,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-11

2010-10-26
seria C 2008-04-21 700 000
0,00
0,10 0,00 7 055 948
705 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-07
2010-10-26
seria D - subskrypcja prywatna 2008-12-18 3 076 852
9 999 769,00
0,10 3,25 10 132 800
1 013 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-09
2010-10-26
seria E - subskrypcja publiczna 2010-03-24 3 974 357
14 705 120,90
0,10 3,70 14 107 157
1 410 715,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-08
2010-10-26
seria F - subskrypcja prywatna 2010-12-21 775 643
0,00
0,10 0,00 14 882 800
1 488 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-13
2011-02-14
połączenie z MDJ sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-12-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-30
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-29 1 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2013-04-23 1 083 000
5 198 400,00
0,10 4,80 15 965 800
1 596 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-31
seria I - subskrypcja prywatna 2013-06-04 67 000
321 600,00
0,10 4,80 16 365 800
1 636 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-17
seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-04-29 666 000
66 600,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Krynicki Adam Prezes Zarządu 2016-03-31 -
Kołakowski, Narcyz Paweł Członek Zarządu 2016-03-31 APNPROM - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Barska, Anna Maria Przewodniczący RN 2016-04-18 -
Andrzejak Anna Członek RN 2016-04-18 VARSAV - Członek RN
Czajka, Magdalena Dorota Członek RN 2016-04-18 -
Pawlicka Joanna Członek RN 2016-04-18 -
Luziński Marcin Członek RN 2017-05-05 -
Bogusławski Rafał Członek RN 2019-05-17 -