pb.pl
6,3800 zł
0,00% 0,0000 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Wyniki finansowe - KREC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 403 25 116 24 282 24 009
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 566 4 123 2 060 2 497
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 091 3 850 1 460 2 499
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 464 3 180 1 316 2 095
Amortyzacja (tys. zł) 2 650 2 709 2 916 3 338
EBITDA (tys. zł) 6 216 6 832 4 976 5 835
Aktywa (tys. zł) 217 930 222 182 224 006 223 300
Kapitał własny (tys. zł)* 93 188 96 519 97 689 99 803
Liczba akcji (tys. szt.) 17 365,800 17 365,800 17 365,800 17 365,800
Zysk na akcję (zł) 0,142 0,183 0,076 0,121
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,366 5,558 5,625 5,747
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej