19,7000 zł
-0,51% -0,1000 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Wyniki finansowe - KREC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 24 676 30 371 32 901 32 689
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 662 10 960 12 300 10 046
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 032 10 732 11 281 9 791
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 182 8 682 9 159 7 491
Amortyzacja (tys.) 3 449 3 722 3 872 3 805
EBITDA (tys.) 10 111 14 682 16 172 13 851
Aktywa (tys.) 231 315 232 318 237 467 246 347
Kapitał własny (tys.)* 106 149 112 240 100 530 108 049
Liczba akcji (tys. szt.) 17 365,800 17 365,800 17 365,800 17 365,800
Zysk na akcję (zł) 0,241 0,500 0,527 0,431
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,113 6,463 5,789 6,222
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej