13,4000 zł
7,89% 0,9800 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Informacje o spółce - KRVITAMIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych. Specjalizuje się w produkcji napojów dla marek własnych oraz usługowym rozlewie dla produktów markowych. W ofercie posiada: napoje energetyczne oraz funkcjonalne (izotoniczne, hipotoniczne, napoje wspomagające metabolizm, witaminowe suplementy diety). Ofertę wzbogacają także wody funkcjonalne, nowoczesne napoje wieloowocowe, napoje z cząstkami owoców, alkopopy, cydry, malt drinki czy wybrane napoje z segmentu CSD.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Matyldy 35
Kod: 03-606
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7438390
Fax: +48 22 6759826
Internet: www.krynicavitamin.com
Email: recepcja@krynicavitamin.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Krynica Vitamin SA
Prezes: Czachorowski Piotr
Sektor: napoje
EKD: produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Liczba akcji: 12 251 813
Zatrudnienie:
  • 334 (2021r.) - spółka
  • 315 (2020r.) - grupa
Audytor: Poland Audit Services sp. z o.o.
NIP: 5242442164
KRS: 0000378184
EKD: 11,07
Ticker GPW: KVT
ISIN: PLKRVTM00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 165 399 475,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 12 251 813 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 522 268
Liczba głosów na WZA: 12 251 813 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,88%
Kapitał akcyjny: 18 377 719,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 522 268
Cena nominalna akcji: 1,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zinat sp. z o.o. bezpośrednio, wraz z Molinara sp. z o.o. 10 522 268 (85,88%) 10 522 268 (85,88%) 2020-08-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2010-10-28 170 912 220
0,10 170 912 220
17 091 222,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-03
2015-12-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-12 -512 944
0,10 170 399 276
17 039 927,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-07-13 -10 593 011
0,10 159 806 265
15 980 626,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-27
scalenie akcji 15:1 2015-07-13
1,50 10 653 751
15 980 626,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-07
seria B - subskrypcja publiczna 2015-08-10 1 598 062
19 576 259,50
1,50 12,25 12 251 813
18 377 719,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-11-16
2015-12-22
2016-01-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,47 zł
2021-09-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,47 zł
2020-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-11-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2020-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2019-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2019-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2018-10-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2018-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2016-09-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Czachorowski Piotr Prezes Zarządu 2015-05-14 -
Donica Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2019-05-02 -
Kamińska Marta Członek Zarządu 2022-02-01 -
Jesiołowski Mateusz Członek Zarządu 2022-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hajduk Agnieszka Członek RN 2018-12-03 -