pb.pl
4,4300 zł
-1,12% -0,0500 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Informacje o spółce - KRVITAMIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych. Specjalizuje się w produkcji napojów dla marek własnych oraz usługowym rozlewie dla produktów markowych. W ofercie posiada: napoje energetyczne oraz funkcjonalne (izotoniczne, hipotoniczne, napoje wspomagające metabolizm, witaminowe suplementy diety). Ofertę wzbogacają także wody funkcjonalne, nowoczesne napoje wieloowocowe, napoje z cząstkami owoców, alkopopy, cydry, malt drinki czy wybrane napoje z segmentu CSD.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Matyldy 35
Kod: 03-606
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7438390
Fax: +48 22 6759826
Internet: www.krynicavitamin.com
Email: recepcja@krynicavitamin.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Krynica Vitamin SA
Prezes: Czachorowski Piotr
Sektor: napoje
EKD: produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Liczba akcji: 12 251 813
Zatrudnienie:
  • 295 (2018r.) - spółka
  • 301 (2018r.) - grupa
Audytor: Poland Audit Services sp. z o.o.
NIP: 5242442164
KRS: 0000378184
EKD: 11,07
Ticker GPW: KVT
ISIN: PLKRVTM00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 54 275 531,59 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 12 251 813 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 596 825
Liczba głosów na WZA: 12 251 813 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,49%
Kapitał akcyjny: 18 377 719,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 596 825
Cena nominalna akcji: 1,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,51%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zinat sp. z o.o. ZWZ 8 084 696 (65,99%) 8 084 696 (65,99%) 2017-06-28 -
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 512 129 (20,50%) 2 512 129 (20,50%) 2017-06-09 ELZ, ZUK,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2010-10-28 170 912 220
0,00
0,10 0,00 170 912 220
17 091 222,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-03
2015-12-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-12 -512 944
0,00
0,10 0,00 170 399 276
17 039 927,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-07-13 -10 593 011
0,00
0,10 0,00 159 806 265
15 980 626,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-27
scalenie akcji 15:1 2015-07-13 0
0,00
1,50 0,00 10 653 751
15 980 626,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-07
seria B - subskrypcja publiczna 2015-08-10 1 598 062
19 576 259,50
1,50 12,25 12 251 813
18 377 719,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-11-16
2015-12-22
2016-01-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-05-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2020-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2019-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2019-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2018-10-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2018-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2016-09-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Czachorowski Piotr Prezes Zarządu 2015-05-14 -
Donica Agnieszka Członek Zarządu 2016-10-03 -
Załubka Rafał Członek Zarządu 2020-03-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czachorowski Bartosz Wiceprzewodniczący RN 2013-10-31 -
Rosz Adam Członek RN 2015-08-10 -
Jesionowski, Witold Jerzy Członek RN 2016-06-29 BOMI - Prezes Zarządu
APLINTER - Członek RN
ZUK - Członek RN
Molczyk Aleksander Członek RN 2017-12-13 -
Hajduk Agnieszka Członek RN 2018-12-03 -
Mączyński Artur Członek RN 2018-12-03 -