pb.pl
4,3300 zł
-3,13% -0,1400 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Wyniki finansowe - KRVITAMIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 193 85 534 95 637 63 419
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 264 4 997 3 902 1 391
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -27 4 621 2 545 1 121
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -30 3 702 2 034 1 357
Amortyzacja (tys. zł) 2 258 2 389 2 546 2 165
EBITDA (tys. zł) 2 522 7 386 6 448 3 556
Aktywa (tys. zł) 159 186 182 908 180 595 172 336
Kapitał własny (tys. zł)* 56 007 51 651 53 674 55 039
Liczba akcji (tys. szt.) 12 251,813 12 251,813 12 251,813 12 251,813
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,302 0,166 0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,571 4,216 4,381 4,492
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej