13,4000 zł
7,89% 0,9800 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Wyniki finansowe - KRVITAMIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 95 980 86 274 84 750 117 650
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 151 6 887 1 945 3 071
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 453 4 402 1 941 3 906
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 563 2 817 1 549 3 023
Amortyzacja (tys.) 3 109 2 795 3 152 3 119
EBITDA (tys.) 3 260 9 682 5 097 6 190
Aktywa (tys.) 253 485 210 447 252 538 260 671
Kapitał własny (tys.)* 106 232 84 563 86 118 89 150
Liczba akcji (tys. szt.) 12 251,813 12 251,813 12 251,813 12 251,813
Zysk na akcję (zł) 0,128 0,230 0,126 0,247
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,671 6,902 7,029 7,276
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej