2,0200 zł
-1,46% -0,0300 zł
KUPIEC SA (KPC)

Informacje o spółce - KUPIEC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Świadczy usługi transportowo-spedycyjne. Realizuje zlecenia transportowe dla wielu producentów europejskich z różnych branż - zarówno tych większych jak i mniejszych, współpracując z grupą sprawdzonych przewoźników. Oferta opiera się na całopojazdowych przewozach międzynarodowych, z oraz do Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Turcji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Słoneczna 28-30
Kod: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 146283349
Fax: +48 14 6283349
Internet: www.kupiecsa.eu
Email: leszek@kupiecsa.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
BVT 5 535 158 49,99%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Kupiec SA
Prezes: Wróblewski Leszek
Sektor: logistyka
EKD: działalność pozostałych agencji transportowych
Liczba akcji: 4 414 609
Zatrudnienie:
  • 38 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Polaudit sp. z o.o.
NIP: 8732941947
KRS: 0000373682
EKD: 52,29
Ticker GPW: KPC
ISIN: PLKUPIC00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 917 510,18 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 414 609 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 577 520
Liczba głosów na WZA: 6 414 609 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,04%
Kapitał akcyjny: 4 414 609,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 577 520
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,96%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wróblewski Leszek wraz z Kaja sp. z o.o. 2 931 520 (66,41%) 4 931 520 (79,35%) 2017-12-12 -
Górski Artur ZWZ 335 000 (7,59%) 335 000 (5,39%) 2020-08-06 OPT, SNG, VAB, ERH, OML, SPK, APC, AVT, ECL, H4F, OXY, AVE, GTY, ISG, IMR, IMP, JWA, MOE, AIN, SSK, TLT, ALD,
ABS Investment SA 311 000 (7,04%) 311 000 (5,00%) 2016-02-24 OUT, ISG, MOE, RBS, ECA, SSK,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-10 30 000 000
3 000 000,00
0,10 0,10 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-14
2010-12-31
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-10 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 32 500 000
3 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
seria C - subskrypcja prywatna 2011-01-04 3 333 340
0,10 35 833 340
3 583 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-26
seria D - Kaja sp. z o.o. kapitał docelowy 2012-04-24 8 312 750
997 530,00
0,10 0,12 44 146 090
4 414 609,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-14
2012-05-10
scalenie akcji 10:1 2012-08-20
1,00 4 414 609
4 414 609,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-24
2012-08-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-10-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2015-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2012-09-24 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wróblewski Leszek Prezes Zarządu 2010-12-10 BVT - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wróblewski Piotr Przewodniczący RN 2012-04-19 BVT - Członek RN
Tabisz Zygmunt Członek RN 2010-12-10 -
Brożek Janusz Członek RN 2020-07-01 -