2,0200 zł
-1,46% -0,0300 zł
KUPIEC SA (KPC)

Wyniki finansowe - KUPIEC

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 806 9 558 11 164 13 153
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 184 393 -1 035 393
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 286 330 927 200
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 232 268 222 162
Amortyzacja (tys. zł) 48 48 52 50
EBITDA (tys. zł) 232 441 -983 443
Aktywa (tys. zł) 31 771 32 708 34 010 36 650
Kapitał własny (tys. zł)* 11 367 11 635 11 810 11 971
Liczba akcji (tys. szt.) 4 414,609 4 414,609 4 414,609 4 414,609
Zysk na akcję (zł) 0,053 0,061 0,050 0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,575 2,635 2,675 2,712
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej