1,6400 zł
1,23% 0,0200 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 53 587 25 430 47 859 50 027
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -31 611 -7 660 13 577 4 007
Zysk (strata) brutto (tys.) -32 992 -9 101 12 616 3 797
Zysk (strata) netto (tys.)* -34 175 -9 123 11 352 3 775
Amortyzacja (tys.) 9 049 4 466 4 944 2 872
EBITDA (tys.) -22 562 -3 194 18 521 6 879
Aktywa (tys.) 244 586 237 033 216 382 194 456
Kapitał własny (tys.)* 117 301 108 178 119 530 123 306
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,684 -0,182 0,227 0,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,346 2,164 2,391 2,466
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej