1,5500 zł
-3,13% -0,0500 zł
LIBET S.A. (LBT)

Informacje o spółce - LIBET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Produkcję prowadzi w kilkunastu zakładach rozmieszczonych w całym kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierza Michalczyka 5
Kod: 53-633
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3351101
Fax: +48 71 3351100
Internet: www.libet.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Libet SA
Prezes:
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Liczba akcji: 50 000 000
Zatrudnienie:
  • 310 (2022r.) - spółka
  • 319 (2022r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt sp. z o.o.
NIP: 5252422424
KRS: 0000373276
EKD: 2361Z
Ticker GPW: LBT
ISIN: PLLBT0000013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 77 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 50 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 649 562
Liczba głosów na WZA: 50 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,27%
Kapitał akcyjny: 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 649 562
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,73%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gamrat SA w porozumieniu z Krzysztofem Moska 20 486 874 (40,97%) 20 486 874 (40,97%) 2024-02-12 -
Mioduchowski Szymon 14 364 427 (28,72%) 14 364 427 (28,72%) 2023-10-30 -
Jendava Polska sp. z o.o. 5 009 539 (10,01%) 5 009 539 (10,01%) 2023-11-07 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 788 722 (9,57%) 4 788 722 (9,57%) 2018-12-31 NVA, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, ODL, DCR, LEN, FRO, ABE, OTM, ERB, SWG, RWL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-06 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-14
2011-04-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gwiżdż Jacek Członek Zarządu 2022-01-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabrielczyk Jerzy Przewodniczący RN 2017-09-25 -
Górecki Daniel Członek RN 2023-06-01 OTLOGIS - Członek Zarządu
Pabich Robert Członek RN 2023-06-01 PCCROKIT - Sekretarz RN
PCCEXOL - Członek RN
Kasner Ireneusz Członek RN 2023-06-01 -
Hoffmann Wojciech Członek RN 2023-06-01 LENTEX - Członek Zarządu
POLWAX - Przewodniczący RN