pb.pl
1,9400 zł
7,78% 0,1400 zł
LIBET S.A. (LBT)

Informacje o spółce - LIBET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Produkcję prowadzi w kilkunastu zakładach rozmieszczonych w całym kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierza Michalczyka 5
Kod: 53-633
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3351101
Fax: +48 71 3351100
Internet: www.libet.pl
Email: biuro@n-b.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Libet SA
Prezes: Lehmann Thomas
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Liczba akcji: 50 000 000
Zatrudnienie:
  • 426 (2018r.) - spółka
  • 462 (2018r.) - grupa
Audytor: ECDDP AUDYT sp. z o.o.
NIP: 5252422424
KRS: 0000373276
EKD: 23,61
Ticker GPW: LBT
ISIN: PLLBT0000013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 97 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 50 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 229 769
Liczba głosów na WZA: 50 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,26%
Kapitał akcyjny: 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 229 769
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,74%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lybet Ltd. poprzez Glaspin Consultants Limited 13 597 249 (27,00%) 13 597 249 (27,00%) 2019-07-12 -
NN OFE portfel 5 185 109 (10,37%) 5 185 109 (10,37%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL,
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 788 722 (9,57%) 4 788 722 (9,57%) 2018-12-31 SWG, DCR, BRG, LEN, NVA, SEK, SKH, TSG, OTM, PUE, ZUE, QMK, ODL, FRO, ABE, UNI, ATD, ERB, RWL,
Kijak Robert 3 953 584 (7,91%) 3 953 584 (7,91%) 2020-05-25 -
Moska Krzysztof 2 705 105 (5,41%) 2 705 105 (5,41%) 2020-05-07 MRH, LTX, KPI, PLX, PRS, PWX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-06 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-14
2011-04-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lehmann Thomas Prezes Zarządu 2011-07-01 -
Gronostaj Ireneusz Członek Zarządu 2010-12-06 WKSM - Sekretarz RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabrielczyk Jerzy Członek RN 2010-12-06 -
Geenen Heinz Członek RN 2010-12-06 -
Najnigier, Sławomir Bogdan Członek RN 2012-06-21 -
Nowjalis Piotr Członek RN 2017-01-02 DINOPL - Członek RN
NOVATURA - Członek RN
ORBIS - Członek RN
VRG - Członek RN
Rogóż Zbigniew Członek RN 2017-01-02 FERRO - Członek RN
Łyskawa Piotr Członek RN 2017-11-27 TARCZYNS - Członek RN
Warzocha Grzegorz Członek RN 2017-11-27 MCI - Członek RN
S4E - Członek RN