2,5200 zł
1,20% 0,0300 zł
LIBET S.A. (LBT)

Informacje o spółce - LIBET

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Produkcję prowadzi w kilkunastu zakładach rozmieszczonych w całym kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierza Michalczyka 5
Kod: 53-633
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3351101
Fax: +48 71 3351100
Internet: www.libet.pl
Email: gpw@libet.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Libet SA
Prezes: Lehmann Thomas
Sektor: materiały budowlane
EKD: produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Liczba akcji: 50 000 000
Zatrudnienie:
  • 320 (2019r.) - spółka
  • 354 (2019r.) - grupa
Audytor: ECDP Audyt sp. z o.o.
NIP: 5252422424
KRS: 0000373276
EKD: 2361Z
Ticker GPW: LBT
ISIN: PLLBT0000013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 126 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 50 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 266 823
Liczba głosów na WZA: 50 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,53%
Kapitał akcyjny: 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 266 823
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,53%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,47%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gamrat SA bezpośrednio, w porozumieniu z Adamem Łanoszką 10 474 374 (20,95%) 10 474 374 (20,95%) 2021-07-26 -
Lybet Ltd. poprzez Glaspin Consultants Ltd., wraz z Ireneuszem Robertem Gronostajem 7 499 540 (15,00%) 7 499 540 (15,00%) 2021-07-07 -
NN OFE portfel 5 185 109 (10,37%) 5 185 109 (10,37%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, RON, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, CCC, MIL, RVU, SLV, LTS, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS,
Gabrielczyk Jerzy 5 009 539 (10,02%) 5 009 539 (10,02%) 2021-01-26 -
Jendava Consultants Ltd. 5 009 539 (10,02%) 5 009 539 (10,02%) 2021-01-26 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 788 722 (9,57%) 4 788 722 (9,57%) 2018-12-31 LEN, NVA, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, FRO, SWG, ERB, ABE, PUE, ODL, DCR, BRG, OTM,
Moska Krzysztof ZWZ 3 300 000 (6,60%) 3 300 000 (6,60%) 2020-08-28 LTX, KME, PWX, MRH, KPI, PRS,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-06 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-14
2011-04-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lehmann Thomas Prezes Zarządu 2011-07-01 -
Salamon, Sławomir Jerzy Członek Zarządu 2020-10-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabrielczyk Jerzy Przewodniczący RN 2017-09-25 -
Najnigier, Sławomir Bogdan Członek RN 2012-06-21 -
Łyskawa Piotr Członek RN 2017-11-27 TARCZYNS - Członek RN
Warzocha Grzegorz Członek RN 2017-11-27 MCI - Członek RN
PEMANAGE - Członek RN
Hulbój Michał Członek RN 2019-06-24 TRAKCJA - Wiceprzewodniczący RN
ORZELBIA - Członek RN
EMC - Członek RN
AC - Członek RN
Kubicki Seweryn Członek RN 2020-08-28 FERRO - Członek RN
INSTAL_K - Członek RN